„Visi kaip vienas“ – erdvė, skirta įgyvendinti bendruomenės idėją!


Kas dalyvauja?

 1. Formalios ir neformalios Kauno miesto ir Kauno rajono bendruomenės ir bendruomeninės iniciatyvos;
 2. Fiziniai asmenys, norintys kurti bendruomeniškumu grįstose Kauno miesto ir Kauno rajono bendruomenėse.

 

Palaikomų iniciatyvų prioritetai (turi atitikti bent vieną prioritetą):

 1. Iniciatyva orientuota į kūrybines veiklas skatinančias bendruomenę ieškoti ir didžiuotis savo vietos savasties („energijos“), kultūros apraiškomis / ženklais;
 2. Iniciatyvos orientuotos į viešųjų erdvių įveiklinimą, kūrybinį atnaujinimą / įjaukinimą bei naujų viešųjų erdvių paieškas, inicijavimą per kūrybines veiklas;
 3. Iniciatyvos apima tarpsektorinį bendradarbiavimą bei tarpdiscipliniškumą;
 4. Iniciatyvos skirtos arba įtraukia specifines auditorijas (senjorai, jaunimas, socialinės atskirties grupės, žmonės su specialiais poreikiais, žmonės su negalia ir kt.).

 

Kriterijai (turi atitikti visus kriterijus):

 1. Iniciatyvos kyla iš pačios bendruomenės (poreikių, norų, svajonių, troškimų ir kt.);
 2. Iniciatyvos užtikrina vietos gyventojų, anksčiau nedalyvavusių jokiose kultūrinėse ir kūrybinėse veiklose, įsitraukimą;
 3. Iniciatyvos užtikrina ne mažiau kaip 15 žmonių įsitraukimą į iniciatyvos kūrimo ir įgyvendinimo procesą (dalyvaujamosios kultūros ugdymas);
 4. Iniciatyva atitinka vieną ar kelis Fluxus principus (skirtingų disciplinų jungimas; atsitiktinumas; nuotykis; „pasidaryk pats“ kultūra ir estetika; paprastumas; nuolat kintantis judėjimas; naikinama riba tarp meno ir gyvenimo; „išjudėjimas“ iš kasdienybės bei rutinos);
 5. Iniciatyvos (veiklos) tęstinumo užtikrinimas, jos svarba tolesniam kūrybinio proceso plėtojimui apibrėžtoje bendruomenėje;
 6. Iniciatyva sprendžia iššūkį susijusį su vietos kontekstu (istorija, šiandienos aktualijos, infrastruktūra, socialinės grupės ir kt.);
 7. Iš laikinosios į šiuolaikinę – šiuolaikiškumo (ieškojimas) akcentavimas, tradicinių veiklų „apvertimas“ ir įgyvendinimas kitaip, netikėtai (tradicijų atskleidimas per šiuolaikiškumo prizmę, šiuolaikinio mikrorajono bendruomenės identiteto ieškojimas ir įvardinimas).

 

Ką palaikome?

Laimėjusios iniciatyvos palaikomos apmokant kūrybines ir menines paslaugas (be kurių idėja negalėtų būti įgyvendinta) ir užtikrinant iniciatyvos sklaidą.

Laimėjusios iniciatyvos pinigais nebus remiamos (negaus finansinio biudžeto). Tai nėra projektinis finansavimas, o iniciatyvos palaikymas per kultūrines ar menines veiklas (pavyzdžiui, galime surasti ir apmokėti kūrybinininko, menininko, edukatoriaus ir kt. paslaugas). Mūsų finansinis indėlis tik prielaida nutikti kažkam neįtikėtinam, gražiam, svarbiam bei ilgalaikiam.

 

Kas gali balsuoti?

Svetainėje www.visikaipvienas.lt už bendruomenių iniciatyvų idėjas balsuoja visi norintys (vienas asmuo gali balsuoti vieną kartą už vieną bendruomenės idėją). Balsuojantys turi galimybę komentuoti bendruomenių idėjas, išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus (skatintina išreikšti savo nuomonę).

Bendruomenių iniciatyvų idėjos, surinkusios daugiausiai balsų, gauna Kaunas 2022 Bendruomenių programos „Visi kaip vienas” palaikymą.

Visuomenės balsai visikaipvienas.eu svetainėje sudaro 50 proc. galutinio balo, likę 50 proc. – projekto komisijos vertinimas.

 

Terminai:

 1. Balsavimas baigsis liepos 19 d. 13 val.
 2. Laimėjusios bendruomenių idėjos bus paskelbtos liepos 19 d. iki 17 val. svetainėje www.visikaipvienas.eu
 3. Laimėjusių bendruomenių idėjos įgyvendinamos liepos 25 d. – spalio 31 d.

 

Maksimali idėjos palaikymo suma:

Vienai iniciatyvai skiriama iki 2000 Eur.

 

Projekto nuostatai: ČIA.