„Šiuolaikinės seniūnijos“ – tęstinis kūrybinis projektas, skirtas sustiprinti Kauno rajono kultūros sektorių, jo partnerius, vietos bendruomenes ir padėti pasirengti 2022 metų programai. Šis, iki 2022 metų pabaigos truksiantis projektas, bus įgyvendinamas bendradarbiaujant Kauno rajono kultūros, švietimo specialistams, verslo ir kitoms įstaigoms su „Kauno 2022“ kuratoriais, išoriniais partneriais, vietos bendruomenės atstovais, kviestiniais menininkais ir kūrybininkais.

Projekto laikotarpis 2019-2022 m.

PROJEKTO TIKSLAS:

 • Sukurti vietos identitetu paremtus, bendruomenę įtraukiančius meno projektus kartu su bendruomene, kultūros organizacijomis ir kitais partneriais.

UŽDAVINIAI:

 1. Praplėsti bendruomenės požiūrį į meną ir kūrybą.
 2. Atrasti veikiančias bendruomenės įtraukimo formas paremtas bendrakūrybos principais prisidedančiais prie aktyvaus vietos tapatybės formavimo.
 3. Keisti bendruomenės požiūrį į kultūros organizacijas (iš vienakrypčių paslaugų tiekėjų į vietos kultūros procesų moderatorius) ir skatinti dalyvaujamąją kultūrą.
 4. Stiprinti vietos gyventojų pasididžiavimą gyvenamąja vieta.

PROJEKTO SĖKMĖS FAKTORIAI:

 • Sustiprėjusi bendruomenė (padidėjęs bendruomenės narių skaičius, aktyviau veikianti bendruomenė savo veikloje pradėjusi taikyti įvairesnius veiklos metodus, išmoktus kūrybinio proceso metu).
 • Pasikeitusi / sustiprėjusi vietos tapatybės samprata.
 • Projekto metu atsiradusios tarptautinės partnerystės ir/arba sukurti užsienio menininkų kūriniai.
 • Bendruomenė turi viziją, kaip projektą auginti iki 2022 m.
 • Projektas atitinka Kaunas 2022 tikslus ir vertybes.

ATRANKA

Šiuolaikinių seniūnijų projektas pradėtas vystyti 2019 m. Tai tarsi mažųjų Europos kultūros sostinių rinkimai. Kauno rajono seniūnijos teikia paraiškas ir kandidatuoja į Šiuolaikinės seniūnijos titulą. Paraiškose prašoma: nurodyti pareiškėjus ir jų partnerius, aprašant jų pridėtinę vertę projektui, taip padedant išsiaiškinti, kokios suinteresuotos grupės padės įgyvendinti projektą. Taip pat prašoma surinkti ir aprašyti vietos tradicijas, fizinius ženklus, vietos stiprybes, pasakojimus ir mitus, santykį su skirtingomis auditorijomis, siekiamą pokytį bendruomenėje/vietovėje, projekto sėkmės kriterijus (kas šiame projekte jiems būtų sėkmė?) ir projekto komunikacinius šaltinius. Projekto anketa buvo pristatyta viešai Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir dalyvauta dešimtyje individualių konsultacijų skirtingose vietovėse.

Atsiųstos anketos vertinamos kuratorių, išorinių specialistų komisijoje (apie 12 asmenų). Pirmoje projekto atrankoje dalyvavo 16 Kauno rajono seniūnijų, iš kurių atrinktos 7: Linksmakalnis, Garliavos apylinkės, Ringaudai, Rokai, Akademija, Karmėlava, Vilkija. Atrinktas seniūnijas pasiskirstė Kaunas 2022 kuratoriai, kurie kaip mentoriai ragino skirtingų seniūnijų projekto komandas siekti projekto tikslų ir atitikti skatinamas vertybes.

AUGIMAS

Projekto pradžioje stiprinant projekto seniūnijų tinklą buvo daromi bendri susirinkimai, sukurta projekto pareiškėjų, kuratorių ir partneriių grupė, kurioje dalinamasi pasiekimais, kvietimais, iššūkiais. Įvyko komunikacijos mokymai projekto dalyviams: skatinama įvairesnė, šiuolaikiškesnė projekto komunikacija įvariais kanalais. Tai paskatino į komunikacijos būdus žiūrėti kūrybiškiau, pavyzdžiui: Linksmakalnyje palikti asmeninius kvietimus į renginį pririštus prie kiekvienų durų rankenos, išnaudoti instagram tinklą jaunimui pritraukti, skelbti konkursus, daryti video kvietimus ir panašiai. Taip pat pristatyti krybiškų vietos tyrimų metodai. Kaip išsiaiškinti ir suprasti bendruomenės poreikius, kaip ištirti juos ne paprasta kiekybine apklausa, o kūrybiškesniais būdais, pavyzdžiui vykstančių renginių metu? Mokymuose dalyvavo apie 30 projektą vystančių asmenų iš skirtingų seniūnijų.

Dalyvių kompetencijų augimas vienas iš projekto sėkmės faktorių, todėl greta vykusių mokymų suplanuotos išvykos tarptautinių kontaktų mezgimui ir užsienio pavyzdžiui pažinimui. Po vieną atstovą iš seniūnijų lankėsi Europos kultūros sostinėse Materoje 2019 ir Aarhus 2017. Vizitų metu buvo susipažįstama su bendruomeniniais projektais, tarptautiniais menininkais, organizacijomis, kurios kuruoja bendruomeninius renginius bei kultūros sostinių komandomis. Parsivežta patirtis viešai pasidalinta su kitais projektų dalyviais ir Kaunas 2022 komandos nariais.

TYRIMAI/PROJEKTO EIGA

Atlikta apklausa skirtingose seniūnijose apie esamą kultūrinę padėtį vietovėse kur buvo pradėtas projektas, tokia pati apklausa bus atlikta ir pasibaigus projektui, įvertinti koks pokytis buvo pasiektas. Kiekvienoje seniūnijoje apklausta po 50 asmenų. Apklausoje buvo atviri ir uždari klausimai.

Tyrimų dalis Šiuolaikinių seniūnijų projekte ištęsė projektą, tačiau skirtingais metodais, skirtingomis apklausomis (internetu, renginių metu gyvai bendraujant su respondentais, kalbantis telefonu, grupėse) buvo pasitikrinama kuria kryptimi pareiškėjai turi eiti, kas iš tikro svarbu bendruomenei, koks kultūrinis turinys jiems būtų artimiausias, koks pokytis reikalingiausias. Visa medžiaga aptarta su pareiškėjais ir nuo jos atsispiriant pasirinktos projekto kryptys. Pasirinkus meno sritis ieškomi menininkai (Lietuvos ir užsienio), kurie dirbtų su bendruomene ir ne tik įgyvendintų šiuolaikinį meno projektą, bet į ją įtrauktų bendruomenę. Seniūnijose buvo pasirinkti ir skirtingi menininkai, t.y. muzika ir fotografija, gatvės menas ir šiuolaikinis cirkas ir t.t. Tokiu būdų išbandant kelias meno sritis ir išsigryninant kuri sritis labiausiai priimtina bendruomenei, tuo pačiu yra ir geriausia priemonė įtraukti žmones ir atspindėti vietos identitetą.

Tokiu būdu bendrakūrybos projektai pasisikirstė taip: keramikos dirbtuvės Rokuose; performatyvaus dizaino asociacijos sukurta ekskursija Vilkijoje, ten pat ir pagal vietinius pasakojimus sukurtas grafinis Vilkijos žemėlapis; fototyrimas ir paroda Karmėlavoje, koncertai netikėtose vietose, verslo įtraukimas (LEZ); sukurta lazerių instaliacija Akademijoje, kuri žymėtų ir kviestų užsukti į vietą, kuri svarbi bendruomenei, didintų vietovės žinomumą; Garliavos apylinkėse sukurtas Subjektyvus atlasas (leidinys ir paroda) kuri kurta pagal vietinių pasakojimus ir jų surinktas kolekcijas; Ringauduose pradėta kurti socialinė dokumentika apie tai kaip kuriasi ir buriasi bendruomenėje gyvenvietėje be senų tradicijų; Linksmakalnyje su užsienio artistais sukurtas šiuolaikinio šokio spektaklis, kuriame interpretuota vietos istorija ir su vaikais ir suaugusiais sukurtas angelų miestas. Visi projektai plėtojami ir tęsiami 2020 m.


2019 M. REZULTATAI

 • Veiklos – daugiau nei 100 (repeticijų, rašymo, pasakojimo, lazerių kūrimo, idėjų generavimo dirbtuvių, žygių, piknikų, viešų susitikimų);
 • Renginiai – 12;
 • Dalyviai – 840;
 • Žiūrovai – 3800;
 • Menininkai ir atlikėjai – 27 (iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Belgijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ispanijos, Čilės, Latvijos);
 • Komandiruotės projekto dalyviams – 2 (7 asmenys);
 • Pritraukta rėmimo iš vietinių įmonių už beveik 7000 Eur. (Kauno LEZ, UAB „Rasa“, Caffeine LT, „Švyturys NEALKOHOLINIS“, Kauno kolegija, Linksmakalnio bendruomenė, VDUŽŪA, Akademijos seniūnija, „Sandhouse photography“, UAB „GB GROUP“, „Vyčio komisarai“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Autokausta“, „Lapės lauko žaidimai“, „LA-FA lauko sėdmaišiai“, Zorro žirgai, Kauno tvirtovės parkas).
 • Projektą įgyvendina: Ežerėlio kultūros centro Ringaudų laisvalaikio salė, Vilkijos kultūros centras, Akademijos bendruomenės centras, Ramučių kultūros centras, Samylų kultūros centro Rokų ir Ilgakiemio ir Linksmakalnio laisvalaikio salės.
 • Projekto partneriai: Linksmakalnio pradinė mokykla, Linksmakalnio seniūnija, Linksmakalnio bendruomenė,Ringaudų bendruomenės centras, Ringaudų pradinė mokykla, Rokų seniūnija, Kauno Rokų gimnazija, VšĮ Kultūros kiemas, Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“, Rokų mokykla-darželis, Girininkų bendruomenė, „Rokų keramika“, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Kauno kolegija, LRT, Juragių bendruomenės centras, Kauno tvritovės parkas, Karkazų bendruomenė, Akademijos seniūnija, Vytauto Didžiojo universitetas, Ežerėlio kultūros centras, Karmėlavos seniūnija, B. Buračo gimazija, Kauno LEZ, Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Vilkijos gimnazija, A. Ir J. Juškų muziejus.

TĘSTINUMAS

Projektai vystomi toliau iki 2022ųjų metų. Visi užauginti projektai taps Kaunas 2022 programos dalimi Kauno rajone.

Šiuo metu: Rokuose vystoma edukacinė paslauga – keramikos užsiėmimai; Garliavos apylinkėse Subjektyvus atlasas atskleidė vietos talentus todėl pradėta kurti steampunk stiliaus meno kūrinius; Karmėlavos seniūnijoje toliau auga Gatvės roko festivalis, atsiranda vis daugiau gatvės meno kūrinio, stiprinama fotografijos sritis, kuria kalbama apie įvairius vietos iššūkius, Vilkijoje iš surinktų pasakojimų ir pagal E. Rudinsko kurtą žemėlapį atsiranda viešojo meno objektai, kuriama siuvenyrika; Akademijoje kuriamas socialinis verlas, kuriame bus pristatomi vietos žmonių sukurti skoniai, taip pat bendruomenė jungiasi prie Landšafto festivalio ir planuoja netikėtas iniciatyvas, Linksmakalnyje toliau stiprinamas angelų miesto įvaizdis, per video pasakojimus, pasirodymus, gatvės meno kūrinius, Ringauduose užbaigiamas filmas, gilinamasi į vizualaus meno objektų atsiradimą vietovėje. Projekto koordinatoriai vis labiau savarankiškai įgyvendina ir iniciuoja projekto veiklas.

Kol kas dėl Covid-19 pandemijos veiklos perkeltos į virtualią erdvę.

Prie projekto 2020 m. prisijungė dar 8 seniūnijos. Buvo sulaukta 13 paraiškų (jas teikė tik likusios Kauno rajono seniūnijos), iš kurių komisija atrinko: Raudondvarį, Babtus, Samylus, Kulautuvą, Lapes, Ežerėlį, Domeikavą, Kačerginę. Šiose seniūnijose projektai vystomi toliau kartu su Kaunas 2022 komandos koordinatoriais. Eiga ta pati: susipažinimas, tyrimas, srities pasirinkimas, menininko paieška, veiklos su menininku, viešas rezultato pristatymas – proceso šventimas, veiklų aptarimas/refleksija ir tolesnių planų kūrimas.

2022

15 „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekte dalyvaujančių seniūnijų 2022 pristatys savo kelis metus kurto proceso rezultatus. 15 vietovių pristatančių vietos identitetą per bendruomenines veiklas: nuo festivalių iki plenerų, nuo šiuolaikinio meno iki tradicijų puoselėjimo, nuo tarptautinių menininkų iki vietos amatininkų, nuo ilgalaikių meno objektų iki trumpų, bet efektingų pasirodymų, kuriuose bus švenčiamas bendruomeniškumas, bendradarbiavimas, bendrakūryba.

Projekto koordinatorė Augustina Kinderytė augustina@kaunas2022.eu