School of Participation l Mokymai Plovdive

Fluxus labas!
2019-gruodžio-12

Refleksija-dienoraštis iš intensyvių aštuonių dienų mokymų Plovdive.

 

Pirma diena

Mus pasitiko Sofijos oro uoste ir nuvežė į Plovdivo viešbutį, kuriame gyvenome visą savaitę mokymų metu. Pirmosios vakarienės metu šiek tiek susipažinome, aptarėme rytojaus susitikimo vietą ir laiką.

 

Antra diena

Pirmasis susitikimas vyko Sklad, patalpoje, kurioje bendravome ir kūrėme visą savaitę. Buvome suskirstyti į 5 skirtingas grupes, o kiekvienai iš grupių buvo paskirtas Plovdivo savanoris – gidas.

Visi kartu nuvykome į parką, kuriame pasiskirstėme tyrinėjimo grupėmis ir kiekvienai jų buvo išrinktas laiko prižiūrėtojas. Užduotis buvo parnešti tris daiktus ir kiek įmanoma daugiau pagalių. Ši mūsų pažintis su miestu tęsėsi 1,5 valandos, o po to sekė trumpas aptarimas, kurio metu visi pasidalinome įspūdžiais ir atradimais.

Po to vyko Liz teorinė paskaita, pristatymas „Walk the Plank“ skirtingų festivalių rengimas ir trumpa jų apžvalga.

Vėliau Helen Davies vedė žibintų kūrybines dirbtuves, kurių metu mokėmės sukurti karkasą, o grafinio dizaino kūrybinių dirbtuvių metu su Svetla Todorova aiškinomės, kaip vizualiai nenaudojant žodžių išreikšti mintis pasitelkus grafiką.

 

Trečia diena

Ryto sesija prasidėjo nuo garsų kūrybinių dirbtuvių. Vėl mus suskirstė į mažesnes grupeles, davė įrašinėjimui skirtus įrankius, o užduotis buvo skirtingose vietose pakalbinti savo kolegas. Mikrofoną reikėjo laikyti įvairiose pozicijose – arti, toli, šalia – stebėti pašnekovą ir jo reakciją į kiekvieną situaciją. Tai buvo pirmas susipažinimas su garso aparatūra. Po to keliavome į lauką ir pusvalandį įrašinėjome skirtingus garsus.

Vėliau turėjome „site visit“ paskaitą su Liz Pugh, kurios metu nagrinėjome klausimus, kurie svabūs ruošiant renginius. Liz kėlė klausimus, o mes į juos atsakėme ir dalinomės savo patirtimi.

Po pietų turėjome susipažinimo užduotį, kuri vadinosi „kas yra kambaryje“. Kiekvienas išsirinkome žmogų, su kuriuo mažai bendravome ir per 5min. turėjome kuo daugiau apie jį sužinoti, o vėliau jį pristatyti. Buvo įdomu, nes ši užduotis skatino susikaupti ir įdėmiai klausytis.

Toliau dienotvarkėje sekė antros dirbtuvės su Helen, kurių metu mokėmės grupės valdymo ypatumų, o vakare vyko dirbtuvės su Plovdivo savanoriais. Paskutinis workshop’as buvo surengtas su grafikos dizainere Svetla, kurio metu sukūrėme savo vizualinį žodyną, mokėmės piešiniu nusakyti įvairius žodžius.

 

Ketvirta diena

Antrojo garso užsiėmimo metu mokėmės, kaip kalbinti pašnekovą, buvome supažindinti su garso programa. Kita paskaita su Liz vyko apie projektų valdymą, išsamiai išsiaiškinome visus planavimo žingsnius, biudžeto planą, turimus ir numatomus išteklius. Plovdivo 2019 m. savanorių vadovė pasidalino sava patirtimi darbe su savanoriais. Vėliau ištyrėme vietą, kurioje turėjo vykti mūsų režisuojamas, savanorių dienai Plovdive skirtas renginys. Jau turėjome garsus, žibintus ir parke pasodintą japonišką medį. Po tyrinėjimų vyko antras bendruomenei skirtas kūrybinis žibintų užsiėmimas, jame dalyvavo nemažai Plovdivo savanorių.

 

Penkta diena

Dalyvavome Liz ir naujo nario Nick teorinėje paskaitoje „Nuo idėjos iki sėkmės“, kurių metu nagrinėti sėkmingi variantai, o vadovai dalinosi patirtimi.

Šią dieną vyko daug aptarimų, kurių metu apsvarstytos visos renginiui pateiktos idėjos. Savanoriškai susiskirstėme į komandas – žibintų, garso, medžio, scenos. Kiekviena grupė turėjo pateikti, ką jie nuveiks ir padarys renginiui, visi aktyviai įsitraukė į procesą, lektoriai pristatė, ką jau nuveikė ir kokiais darbais užsiėmė tuo metu. Vakare vėl turėjome atvirą bendruomeninį žibintų užsiėmimą su Plovdivo savanoriais.

 

Šešta diena

Prasidėjo nuo renginio aptarimo, kurio metu po gabalėlį lipdėme renginio planą. Po pietų sekė dar viena teorinė paskaita su Liz apie biudžetą ir laiko planavimą, o kitas laikas skirtas  renginio pasiruošimui.

 

Septinta diena

Viso renginio plano išdėstymas, iškilusių problemų sprendimas. Teorinė paskaita  Liz ir Vassilka, apie įvykusio renginio įvertinimą. Paskutiniai renginio štrichai – susitikimas su savanoriais, žibintų išdalijimas, papasakojimas visa renginio eiga. Eisena.

 

Aštunta diena

Renginio aptarimas: kas pavyko, ką galėjome kitaip padaryti, kas galbūt nepavyko taip, kaip tikėjomės. Atsisveikinimas ir keliavimas namo.

 

Mokymuose dalyvavo du menininkai iš Kauno. „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ yra projekto „School of participation“ partneriai. Projektas finansuojamas Europos komisijos programos „Kūrybiška Europa“ lėšomis.