„Kartų dialogas“

Fluxus labas! Bendruomenių iniciatyvos
2019 28 rugsėjo

Kartų dialogo tikslas – suburti skirtingo amžiaus Akademijos bendruomenės žmones bendroms veikloms. Tai buvo vienas iš būdų kaip galėtume pasiekti platesnę bendruomenės dalį ir didinti įtrauktį. Projekte nusimatytos veiklos: herbariumai, Akademijos skonis, saulės raštai pareikalavo kur kas daugiau susitikimų kartų, nei planavome. Ketverios dirbtuvės su skirtingomis veiklomis, perteklinio derliaus rinkimo ir perdirbimo talkos, kūrybiškumo skatinimas kviečiant kurti „Akademijos skonio“ logotipą, receptūrų rinkimas, vietos herojų paieškos, dalyvavimas parodoje, degustacinės vakarienės organizavimas, fotoreportažai, nuolatinis kontaktas, pažintys, atradimai ir pažinimas.

Analizuojant situaciją naudojomės keletu įrankių: vaizdų analizė (nuotraukų peržiūra), kokybinis interviu (asmeninis kontaktas), įsitraukimo lygmuo (pasiruošimas veiklai).

Vaizdų analizė – viso projekto metu užfiksavome daugiau nei 1500 kadrų, kurie leidžia faktiškai nusakyti dalyvių skaičių, emocinį nusiteikimą įsitraukiant į veiklas. Stebėjome neverbalinį santykį tarp jaunosios ir vyresniosios kartos, jų rūpestį vieni kitais – rankų plovimas, pagalba pripilant vandens, augalų paieška, dalinimasis dažais, pamokymais ir pan.

 

Kokybinis interviu – viso projekto metu stengėmės užmegzti asmeninį kontaktą su dalyviais, kvietėme pamėgti socialinio tinklo paskyrą „Kartų dialogas“ – burtis į virtualią bendruomenę, ieškojome informavimo prieigos taškų. Labiausiai verbaliniu būdu bendraujanti žmonių grupė senjorai, mažiausiai – paaugliai. Tačiau abi šios grupės, mūsų nuostabai, puikiai naudojasi socialiniais tinklais ir informacija juos pasiekia būtent šiuo būdu.

 

Įsitraukimo lygmens tyrimas buvo visiškas atsitiktinumas, stebint dalyvius ir jų pasiruošimą dirbtuvėms (nuotraukų, priemonių, vaišių atsinešimą), paaiškėjo, kad tik maža dalis dalyvių yra aktyviai įsitraukę, o didžioji dalis – pasyvieji dalyviai, besinaudojantys proga, bet nekuriantys galimybių. Šio tyrimo rezultatai suteikia vilties, kad įsitraukimo lygmuo tik didės, nes abejojančių kuriamomis progomis nepastebėjome. Taip pat šis tyrimas atsiskleidė „Akademijos bendruomenės nario bruožu“, pasižymintis aktyviu įsitraukimu, tačiau nei gyvenamąja teritorija, nei giminystės ryšiais esamuoju atvėju nėra susiję, t.y. „sentimentalūs akademiečiai“ – kažkada studijavę, dirbę ar viešėje Akademijoje. Pastarieji mielai įsitraukia į veiklas, nes jiems patinka būti Akademijos dalimi per veikimą, o ne per geografinę prizmę.

Projekto rezultatas – idėjos realizavimas, skatinantis pasidalinti su kuo daugiau naujų Akademijos bendruomenės narių, sukurti jiems platformą, kurioje pastarieji galėtų realizuoti save, dalintis patirtimi ir žiniomis, įkvėpti savo gyvenimiškuoju pavyzdžiu, mainytis sukurtais gaminiais, mokytis, bendrauti, bendradarbiauti, kurti – KARTU.

„Kartu“ – tarsi bičių avilys, kuriame vyksta gyvenimas ir atsitikimai. Avilys nėra institucija, tai vyksmas, čia ir dabar, rytoj bus kitaip, bet būtinai kartu.

Aktualumas išlieka didinti bendruomenės narių aktyviąją įtrauktį, per vyksmo gylį – kokybę.

 

Nuotarukos: Andrius Aleksandravičius