Gilių kavos stalas po atviru dangumi I Žaliakalnis


Projekto principai:

Bendruomenėsdecentralizacija, įgalinimas, bendradarbiavimas, vietos kultūros puoselėjimas, dalinimasis, įvairovė, ryšiai, antreprenerystė.
Fluxus – naikinama riba tarp meno ir gyvenimo, „išjudėjimas“ iš kasdienybės bei rutinos.  

 Veiklų vietos: Mažasis Ąžuolynas, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kauno dailės gimnazija, Balio Ir Vandos Sruogų namai-muziejus.
Seniūnija: Žaliakalnis
Veiklos laikotarpis: 2020 m. birželio 16 – 2020 m. spalio 29
Projekto iniciatoriai: VšĮ Pelėdų kava (Jonas Oškinis, Jūratė Miliutienė, Monika Briedienė)
Bendradarbiauta su: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Kauno dailės gimnazija, Balio ir Vandos Sruogų muziejus, architektūrologas Darius Petrulis, istorikė Ingrida Jakūbavičienė, įmonės „Degmeda” ir „Gabmanta”.
Dalyviai: 87 asmenys dalyvavo ekskursijose, diskusijose, knygų pristatymuose.
Lankytojai: 19 asmenų apsilankė „Gilių kavos stalo“ atidarymo renginyje.

2019-ųjų rugsėjį Žaliakalnio gyventojas Jonas, bendradarbiaudamas su Fluxus Labas! pradėjo organizuoti ekskursijas Žaliakalnio bendruomenei. Pradžioje žmonės buvo kviečiami drauge rinkti giles, susipažinti su gilių kavos istorija Lietuvoje ir Europoje, degustuoti ir dalintis savo atsiminimais. Pastebėta, jog ši tema įdomi žmonėms, skatina burtis bei diskutuoti. Vyresnio amžiaus dalyviai noriai dalindavosi savo prisiminimais, receptais, o jaunesnieji dažniausiai prisijungdavo smalsumo, koks gi tos gilių kavos skonis, vedini. Atsirado poreikis šią temą auginti, tuomet ir susibūrė iniciatyvių žmonių grupelė „Pelėdų kava”. Vėliau savo žinias nusprendė gilinti „Kaunas 2022” kultūros tempo akademijos verslumo mokymuose. 

2020 m. kovą projekto iniciatoriai įsteigė viešąją įstaigą „Pelėdų kava” ir pradėjo aktyviai veikti Žaliakalnio bendruomenėje. Netrukus po to gimė „Gilių kavos stalo“ idėja, kurios tikslas – sukurti naują, mobilią „erdvę“ nedideliems Žaliakalnio visuomeniniams renginiams rengti. Prie stalo norėta ragauti pagal autentiškus protėvių receptus paruoštą gilių kavą bei stebėti knygų pristatymus, organizuoti poezijos vakarus, degustacijas ir kitą kultūrinę veiklą. Taip pat, „Pelėdų kava” siekė kovoti su socialine izoliacija senjorų ir neaktyvių bendruomenės narių tarpe, padaryti kultūrą prieinamą visiems ir skatinti verslumą. Su šia idėja „Pelėdų kava” dalyvavo projekte „Fluxus Labas! Bendruomeninės iniciatyvos” ir visą 2020-ųjų šiltąjį metų laikotarpį susitikinėjo paskutiniais mėnesio trečiadieniais su vis kitokia programa ir žinoma – gilių kava. 

2020 m. Liepą-spalį įvyko penki susitikimai. Keturi iš jų – ekskursijos, knygų pristatymai, filmų peržiūros, diskusijos; penktas – užbaigiamasis renginys, kuomet buvo pristatytas gilių kavos namelis su viduje esančiu stalu, duris vėl atversiantis atšilus orams. 2020 m. veiklų rezultatas susideda iš dviejų dalių: (1) suburta interesų bendruomenė, besidominti tarpukario architektūra, asmenybėmis, estetika, Žaliakalnio identitetą palaikančiomis tradicijomis ir gilių kava; (2) įgyvendintas fizinis objektas (gilių kavos stalas ir namelis), ne tik suteikiantis mobilią erdvę susitikimams, bet ir simbolizuojantis bendruomenės įgalinimą, stiprumą veikiant kartu. 

Iniciatyva pritraukė apie 100 Kauno gyventojų. Nors iniciatyva orientuota į Žaliakalnio gyventojus, suburta bendruomenė pagal gyvenamąją vietą pasiskirsčiusi daugmaž tolygiai po visą Kauną (didžioji dalis gyvena Kauno centre); bendruomenės narių amžius 27-65 metai, didžioji dalis (net 88%!) – moterys.  

Metodas – aktualios susitikimo vietos pasirinkimas
Tikslas – padėti dalyviams pasijausti istorijos dalimi, pajusti vietos savastį, sustiprinti didžiavimosi savo gyvenamąja vieta jausmą. 

Susitikimų vieta buvo parenkama pagal temą, pvz.: knygas apie Tūbelius autorė I. Jakubavičienė su „Gilių kavos stalo“ bendruomene susitiko buvusiame Tūbelių name (dabartinėje Kauno dailės gimnazijoje) 

Metodas – dalinimasis pasakojimais, receptais, istorijomis; gilių kavos ragavimas
Tikslas – suartinti dalyvius per asmeninių patirčių dalinimąsi; kartu ragaujant kavą pajausti ryšį su savo istorija ir kitais susitikimo dalyviais 

Pirmųjų susitikimų-ekskursijų metu žmonės buvo kviečiami drauge rinkti giles, susipažinti su gilių kavos istorija Lietuvoje ir Europoje, degustuoti ir dalintis savo atsiminimais. Pastebėta, jog ši tema įdomi žmonėms, skatina burtis bei diskutuoti. Vyresnio amžiaus dalyviai noriai dalindavosi savo prisiminimais, receptais, o jaunesnieji dažniausiai prisijungdavo smalsumo, koks gi tos gilių kavos skonis, vedini. Atsirado poreikis šią temą plėtoti. Vėliau gilių kavos ragavimas tapo kiekvieno susitikimo ritualine dalimi, kurios metu organizatoriai trumpai pasakoja apie šį istorinį protėvių paprotį.  

Metodas – Ekskursijos ir konkursai
Tikslas – užmegzti diskusiją, bendravimą; sudominti bendruomenės narius, kurie rečiau dalyvauja kultūriniuose renginiuose 

Iniciatyvinėje grupėje turint vietinių gyventojų, ekskursija po Žaliakalnį. Ekskursijai pasibaigus, gidas uždavinėjo klausimus dalyviams, o pastabiausieji buvo apdovanoti.  

Metodas – Profesionalų dalyvavimas 

Susitikimuose visada dalyvaudavo ir kviestiniai svečiai – savo sričių profesionalai. Pvz.: V. Petrulis pasakojo apie modernizmo architektūrą „Gilių kavos stalo“ atidarymo renginyje. Svečių dalyvavimas sukelia susidomėjimą dar prieš renginiui įvykstant, didina sklaidą soc. medijose ir iniciatyvos žinomumą. Be to, patys projekto iniciatoriai – visuomenininkai, per savo veiklas sukaupę patirties ir ryšių kraičius, kurie pasitarnavo ir iniciatyvos vystyme, santykių su organizacijomis, verslais, asmenimis užmezgime.  

  • Susitikimams vykstant tik kartą per mėnesį, vieno susitikimo metu buvo bandoma padaryti per daug – dažnai pritrūkdavo laiko diskusijoms, pašnekesiams, artimesniam susipažinimui tarpusavyje. Nors susitikimų turinys visuomet buvo aukštos kokybės, jie vykdavo skubant, bandant neviršyti dviejų valandų limito. 
  • Užsibrėžti dideli tikslai – kas mėnesį rengti susitikimus, organizuoti gilių kavos stalo projektavimą, papildomų finansų paiešką, rūpintis projekto įgyvendinimu. Kokybiškam šių tikslų įgyvendinimui buvo reikalinga didesnė komanda, kurios suburti nebespėta. 

  • Didžiausi pokyčiai įvyko minkštosios infrastruktūros (žmogiškųjų ryšių, bendruomenės augimo) atžvilgiu. Nuo veiklų pradžios (2020 m. Birželis) iki įgyvendinimo (2020 m. Spalis) „Gilių kavos stalo“ bendruomenė užaugo ne tik savo dydžiu, bet ir idėjiškai. 
  • „Pelėdų kavos“ Facebook paskyra užaugo nuo 270 (birželio mėn) iki 700 (gruodžio mėn), sukurta Instagram paskyra. 
  • „Gilių kavos stalo“ renginiai pritraukė susidomėjimą iš restauratorių, kolekcionierių, savanorių, muzikantų, rašytojų ir kt. – bendruomenė tapo labai įvairi. Naujų bendruomenės narių profesinės sritys ir žinios, panaudotos ateities susitikimuose, padės pritraukti dar daugiau susidomėjimo ir tokiu būdu bendruomenė toliau organiškai augs. 
  •  „Pelėdų kava“  tapo geru socialinio verslo, antreprenerystės ir idėjų įgyvendinimo pavyzdžiu kitiems (pritraukta parama iš įmonių „Gabmanta“ ir „Degmeda“ įvertinama apie 3000 EUR). Taip pat, „Pelėdų kava“ dalyvavo socialinių idėjų hakatone „Change 4 Future“. Nors Žaliakalniečiai hakatono nelaimėjo, jiems pavyko patekti į antrą etapą bei išnaudotį šį konkursą savo idėjos ir vizijos susisteminimui. 
  • „Pelėdų kava“ ir pasibaigus iniciatyvos veikloms, tęsė bendruomenines veiklas – gruodžio mėnesį įgyvendino projektą Žaliakalnio bendruomenės ryšių stiprinimas COVID sąlygomis per kūrybiškas dirbtuves“. 

Kadangi jūsų veikloje dalyvauju jau nebe pirmi metai, šį kartą pasidalinsiu apie pokyčius, kuriuos stebiu. Matau didėjantį palaikymą, susidomėjimą, jūsų sirgalių pasitikėjimą ir lūkesčius jūsų veiklos atžvilgiu. Istorijos, architektūros, kitų sričių specialistų, miesto entuziastų įsitraukimas kyla ne be jūsų pastangų. Manau, kad jūsų atliekami darbai nuguls Kauno istorijos tomuose kaip geras kultūrinės veiklos ir švietimo laikotarpis, kuriame ir mes, eiliniai kauniečiai turime malonumą dalyvauti.