Fluxus Labas! Kiemas I FLUXUS LABAS“ molio instaliacija ant sienos


Projekto principai:

Bendruomenės – dalyvaujamosios kultūros ugdymas, decentralizacija, bendra-kūryba, vietos kultūros puoselėjimas, bendruomeniniai menai įtraukimas, įvairovė, ryšiai
Fluxus – skirtingų disciplinų jungimas, atsitiktinumas, nuotykis, paprastumas, naikinama riba tarp meno ir gyvenimo, „išjudėjimas“ iš kasdienybės bei rutinos

Veiklos vieta: K. Donelaičio g. 72, 72a, 74, Kaunas (54.89971, 23.90825)
Seniūnija: Centro seniūnija
Veiklos laikotarpis: 2021
Projekto iniciatoriai: kiemo atstovai: Inga Šarakauskė, Rita Levickienė, Rimutė Venckienė, Julius Venckus
Bendradarbiauta su: Kauno arkos bendruomenė
Projekto menininkas: Žygimantas Šarakauskas
Dalyviai: 102
Lankytojai: 17
Plytelių autoriai: apie 300
Finalinio renginio dalyviai:  40
Išliekamasis objektas: „FLUXUS LABAS“ molio instaliacija ant sienos

2021 m. pavasarį atviro kvietimo metu prie projekto „Fluxus Labas! Kiemas“ prisijungė K. Donelaičio g. kiemo gyventojai. Lydimi menininko Žygimanto Šarakausko ir Ingos Šarakauskės jie kartu su Kauno miesto gyventojais ir svečiais bendrakūrybos būdu sukūrė keramikinių sienos plytelių piešinį “Fluxus Labas!”, kuris yra K. Donelaičio g. 72 namo kieme ant augalais želiančios plytinės sienos. Keturi šimtai plytelių (ir istorijų!) buvo sumanyti penkių iniciatyvių kaimynų dėka. Idėjų generatorė ir aktyvistė Rita paragino menininką Žygimantą Šarakauską savo stebuklingas idėjas įgyvendinti čia pat, kieme ant netinkuotos, tačiau savyje gilią istoriją talpinančios sienos. Iš pirmo žvilgsnio neiškalbingoje sienoje galima atrasti įbrėžtą datą, buvusio sandėliuko mėlynus kontūrus, jau užaugusių kiemo vaikų paliktų įrašų. Gyventojai pasakoja, kad prie šios sienos kieme kadaise gyvenę žydai augino keturiasdešimt rūšių vynuogių. 
Gyventojus suvienyti bendram tikslui ėmėsi Inga Šarakauskė, užtikrinusi platų kaimynų įsitraukimą ir sklandų projekto įgyvendinimą. Taip idėja virto spalvingu ir masyviu meno kūriniu – dovana kiemui ir miestui – skirtu pažymėti Fluxus judėjimo gimimą prieš 60 metų bei jo pradininko kauniečio Jurgio Mačiūno devyniasdešimtmetį. 

PROCESAS 

 • Iniciatyvi kiemo gyventoja ir menininkas pristatė kiemo idėją – sienos plytelių instaliaciją, bendruoemnių programos koordinatorėms ir kitų kiemų atstovams, taip pat mėginantiems prisijungti prie kiemų projekto; 
 • Bendro kiemų atstovų balsavimo metu, kiemas ir menininkas buvo atrinkti ir pateko į projektą Fluxus Labas! Kiemas projektą; 
 • Menininkas paruošė sienos instaliacijos eskizus, sąmatą ir pasitvirtino veiklų planą su Fluxus Labas! Kiemas projekto koordinatore; 
 • Vasaros pradžioje įvyko 3 plytelių lipdymo dirbtuvės, papildomos dirbtuvės tęsėsi vasaros eigoje; 
 • Visą vasarą plytelės buvo džiovinamos ir degamos krosnyse; 
 • Rudens pradžioje prasidėjo plytelių klijavimo ant sienos darbai; 
 • Projektas užsibaigė keramikinių sienos plytelių piešinio “Fluxus Labas!” pristatymo renginiu. 

Bendruomenės telkimo veiklose dalyvavo ne tik nedidelė kiemo bendruomenė, bet ir kiemo svečiai, jaunos šeimos, kauniečiai. Į meninio objekto kūrimo procesą buvo įtraukti ir svečiai iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio. Bendruomenės ryšių stiprinimu rūpinosi kiemo atstovė Inga. 

METODAI  

 1. Bendravimas ir komunikacija su bendruomene
  Kiemo aktyvistė dalinosi kvietimais į veiklas su kaimynais asmeninėmis žinutėmis, skambučiais, susitikimų su kaimynais metu, sutikimų rinkimo metu. Į kūrybinį procesą buvo įtraukta ir kieme įsikūrusi Kauno Arkos bendruomenė.
 2. Plytelių lipdymo dirbtuvės kieme ir Kauno mieste
  Menininkas su gyventojais kelių dirbtuvių kieme metu lipdė keramikines kvadratines molio plyteles.  Veiklos metu dirbtuvių dalyviai susipažino, pasakojo su kiemu ir jų gyvenimu susijusias istorijas. Sukurtos autentiškos plytelės atspindėjo kieme lankiusius žmones. Kiemų šventės metu menininkas su kaimynais plyteles lipdė Laisvės alėjoje ir kvietė plytelių autorius aplankyti jų kiemą, kai bus pristatoma molio instaliacija. 
 3. Šventė kieme
  Svarbia bendruomenės būrimo dalimi tapo meninio objekto „FLUXUS LABAS“ pristatymo šventė kieme. Menininkas pasidalino savo įžvalgomis apie procesą, kieme susirinko plytelių autoriai, ant namo sienos sukosi nuotraukos iš proceso. Po pristatymo gyventojai bendravo, vaišinosi savo pačių paruoštomis vaišėmis, planavo naujas veiklas, generavo idėjas.  

VEIKLŲ PASIRINKIMAS IR PLANAVIMAS

 • Iš anksto suplanuoti kūrybines dirbtuves ir išsiaiškinti būsimą procesą
  Dėl molio plytelių gamybos niuansų procesas buvo ilgesnis nei įprasti projektai kiemuose. Svarbu iš anksto išsiaiškinti meninių objektų gamybos technologijas, kad būtų galima suvaldyti procesą ir įgyvendinti projektą laiku.  

MAŽAS GYVENTOJŲ ĮSITRAUKIMAS 

 • Praeityje neišspręsti, įsisenėję konfliktai, susiskaldymas Bendrų veiklų metu tarp bendruomenės narių gali jaustis įtampa, išryškėti įsisenėjusios problemos (pvz.: pasidalinusios kiemo bendruomenės pagal sklypų ribas). Svarbu apgalvoti kaip į procesą įtraukti visus kiemą ribojančių pastatų gyventojus. Aktyviai kalbantis ir diskutuojant su konfliktiškais kaimynais, kviečiant prisijungti prie diskusijų ir sprendimų gali užsimegzti ryšys ir dialogas, taip pat keistis ir atstumtųjų požiūris ir bendravimas su kitais. 

DIDELĖS PROJEKTO APIMTYS 

 • Meninio objekto įgyvendinimui gali prireikti daugiau resursų nei planuota.
  Svarbu nuo projekto pradžių nusimatyti reikiamas gamybines apimtis bei siekiamus kiekius. Yra pavojus, kad dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių, pvz., į procesą neįtraukus pakankamai dalyvių, menininkui klius didesnis darbinis krūvis nei buvo planuota iš pradžių. Tai gali apsunkinti procesą bei pabloginti galutinio rezultato kokybę. 
 • Dirbtuvių metu sukurtos plytelės tapo molio sienos meniniu objektu, kuris tampa miestiečių ir Kauno svečių lankomu objektu. Tai skatina kiemo gyventojus didžiuotis savo gyvenamąja aplinka, ją rūpintis ir puoselėti, tvarkyti aplinką ir būti pasiruošus papasakoti plytelių atsiradimo istoriją. Anksčiau niekam nežinomas kiemas, tapo viešąja Kauno erdve. 
 • Prie projekto prisijungę dalyviai pirmą kartą dalyvavo kūrybinėse veiklose, o buvo ir tokių, kurie įsiamžino plytelėje paskutinį kartą. Tai tapo simboliniu amžinu prisiminimu, kuris dabar  kabo ant sienos. 
 • Gyventojai tapo atviresni, noriai bendrauja su naujai atsikrausčiusiais, pasakoja kiemo istorijas ir prisiminimus iš praėjusių veiklų. 
 • Drąsiai įsitraukia į naujas kultūrines veiklas ir projektus, toliau dalyvavo Kaunas2022 veiklose. 
 • Kieme nuveiktais darbais dalinosi su Kaunas pilnas kultūros žurnalo skaitytojais. 

„Taigi šio projekto dėka daugybė žmonių – olandų, vokiečių, žydų, japonų, italų – sužinojo, kad yra tokia srovė – Fluxus, ir kad ji – absoliučiai lietuviška. Ir ją žino pasaulis! Kokie mes dideli, mes pasaulinės kultūros dalis.“  (Ž. Šarakauskas) 

„ Dabartinė šio kiemo kaimynystė – tvirta, iš tiesų lyg sutvirtinta šio meninio projekto, kurio vyksmas padėjo išspręsti ar į šalį nustumti ne tokius svarbius gyvenimiškus klausimus. Programos „Fluxus kiemas“ skelbimas atsirado, rodosi, pačiu metu. Visi pasiskirstė darbais: kas idėją ruošė, kas popierizmus tvarkė, kas užsiėmė sklaida, o kas sauga. “ (Inga)   

Fluxus labas! Kiemas