Dalyvaujamoji mokykla (en. School of Participation)


Projekto principai:

Bendruomenėsdalyvaujamosios kultūros ugdymas, bendrakūryba, bendruomeniniai menai, bendradarbiavimas, dalinimasis, Įtraukimas, įvairovė, ryšiai
Fluxusskirtingų disciplinų jungimas; atsitiktinumas; nuotykis; „pasidaryk pats“ kultūra ir estetika; paprastumas; nuolat kintantis judėjimas; naikinama riba tarp meno ir gyvenimo; „išjudėjimas“ iš kasdienybės bei rutinos

Veiklos vieta: Plovdivas (Bulgarija) ir Kaunas (Lietuva)
Veiklos laikotarpis: „School of Participation“ projekto laikotarpis 2019 m.–2021 m. Plovdivo mokykla: 2019 m. lapkričio 29 d.–gruodžio 6 d. Kauno mokykla: 2020 m. rugsėjo 7–13 d.
Projekto partneriai: Pagrindinis projekto partneris „Walk the Plank“ (Jungtinė Karalystė), kiti partneriai: Coventry 2021 (Jungtinė Karalystė), Novi Sad 2021 (Serbija), uniT (Graz / Austrija), Plovdiv 2019 (Bulgarija), Limerick City and County Council (Airija), Institute for Contemporary Art (Yerevanas, Armėnija), Tartu 2024 (Estija), Vesprem Balaton 2023 (Vengrija)
Bendradarbiauta su:  Panemunės Fluxus Laboratorija ir Žemųjų Šančių Fluxus Laboratorija „No name studio“
Dalyviai: Plovdivo mokykla: dalyvavo 14 vietos menininkų ir kūrybininkų; 12 užsienio (iš partnerių šalių) kūrybininkų ir menininkų (iš jų dvi lietuvės: Judita  Einikytė bei Rasma Noreikytė);  40 savanorių. Kauno mokykla: dalyvavo 14 vietos menininkų ir kūrybininkų bei 25 vietos bendruomenės atstovai. Kauno mokyklos lektoriai: Liz Pugh (Walk the Plank), Vasara Visockaitė, Rasma Noreikytė, Judita Einikytė, Rita Kazokaitė, Jekaterina Lavrinec, Eglė Valadkevičiūtė.
Lankytojai: Kauno mokyklos baigiamasis renginys vyko Fluxus festivalio metu, tai buvo viena iš sudedamųjų renginio veiklų. Fluxus festivalyje apsilankė apie 800 lankytojų.

Jungtinės Karalystės performatyvaus viešųjų erdvių ir dalyvaujamojo meno organizacija „Walk the plank“ 2019 m. kartu su 9 partneriais iš skirtingų Europos miestų parengė ES programos „Kūrybiška Europa 2014–2019“ projektą „Dalyvaujamoji mokykla“ (angl. „School of Participation“). Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti kultūros sektoriaus atstovų kompetencijas ir gebėjimus kurti, organizuoti, įgyvendinti dalyvaujamojo meno projektus, vykstančius viešose miesto erdvėse, aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.  2019–2021 metų laikotarpiu įgyvendintos 5 „Dalyvaujamosios mokyklos“ 5-iuose miestuose: Plovdiv, Kaune, Novi Sad, Graz ir Coventry. Mokyklos trukmė 8 dienos, kurių metu kūrybininkai mokosi kaip sukurti meninį projektą, remiantis bendrakūrybos principu, įtraukiant 20 vietos bendruomenės atstovų. Per 8 praktinių mokymų (angl. „learning by doing“) dienas sukuriamas ir įgyvendinamas nedidelės apimties meninis įvykis viešoje erdvėje, kartu su vietos gyventojais. 

Plovdivo dalyvaujamoji mokykla (2019 11 29–12 06)

„Dalyvaujamosios mokyklos“ Plovdive tikslas buvo sukurti įvykį, skirtą paminėti tarptautinei savanorių dienai, į veiklas aktyviai įtraukiant ir pačius Plovdiv 2019 savanorius (2019 metais Plovdivas šventė savo Europos kultūros sostinės titulo metus).

7 dienas tarptautinė 26 kūrybininkų grupė intensyviai mokėsi bei iš karto organizavo ir kūrė nepaprastą ir magišką šventę, kurios dalyviais tapo patys savanoriai bei vietos gyventojai. Mokymosi per praktiką sesijos apėmė įvairias temas ir užduotis: dalyviai tyrinėjo Plovdivo miestą, jo netradicines erdves; įrašinėjo miesto garsus; apklausė vietos žmones; surinktą medžiagą aptarinėjo ir interpretavo ieškodami kūrybinių sprendimų renginiui; kūrė renginio muziką; įgyvendino kūrybines žibintų gaminimo dirbtuves, iš pradžių juos gaminti mokėsi patys, vėliau kartu su savanorių pagalba tokias dirbtuves vedė vietos gyventojams, taip gimė renginio scenografija ir dekoracijos; kitų kūrybinių dirbtuvių metu kūrė renginio scenarijų, analizavo renginio organizavimo detales, vertino rizikas, skaičiavo biudžetą. Taip pat vyko ir teorinės paskaitos apie masinių lauko renginių organizavimo subtilybes, projekto valdymo aspektus, gerosios praktikos pavyzdžius. Visa didelė kūrybinė komanda per savaitę pasiskirstę grupėmis ir atsakomybėmis 2019 m. gruodžio 5 dieną įgyvendino nepaprastą ir jaukų reginį, skirtą paminėti tarptautinei savanorių dienai. Renginys vyko tamsiuoju paros metu, miestiečiai nešini pačių pasigamintais šviečiančiais žibintais, keliomis procesijomis, keliomis skirtingomis gatvėmis suėjo į aikštę, kurioje visi žibintai buvo sukabinti į vieną bendrą šviečiantį kūrinį.

Kauno dalyvaujamoji mokykla (2020 09 7–13)

Kauno dalyvaujamosios mokyklos tikslas – sukurti dalį meninės programos, tradicija tampančiam bendruomeniniam Fluxus festivaliui.

Kaune vykusioje „Dalyvaujamojoje mokykloje“ dalyvavo 14 vietos menininkų ir kūrybininkų. Dėl pasaulinės pandemijos užsienio dalyviams iš partnerių šalių nebuvo galimybės atvykti, dalis jų dalyvavo nuotolinėse mokomosiose sesijose. Mokymus vedė viena iš organizacijos Walk the Plank“ įkūrėjų bei masinių lauko renginių režisierė – Liz Pugh. Kartu su L. Pugh mokymus vedė: Vasara Visockaitė – šokio ir judesio dirbtuvės; Rasma Noreikytė ir Judita Einikytė – žibintų dirbtuvės; Rita Kazokaitė – kostiumų dirbtuvės. Savo patirtimi, gerosios praktikos pavyzdžiais bei teorinėmis įžvalgomis dalinosi: miesto antropologė Jekaterina Lavrinec; aktorė, režisierė, įvairių kūrybinių projektų iniciatorė Eglė Valadkevičiūtė.

Mokymai, kaip ir Plovdive, susidėjo iš dviejų dalių: teorinė bei kūrybinė / praktinė dalys. Teorinės mokymų dalies metu dalyviai analizavo ir aptarinėjo šias temas: renginio organizavimas ir kūrybiniai sprendimai organizuojant veiklas lauko ar netradicinėse erdvėse, atsižvelgiant į renginio prieinamumą, įtraukimą; dalyvavimo užtikrinimas pandemijos situacijoje; vizualiųjų priemonių (kostiumai, žibintai ir kt.) naudojimas ir vieningo renginio vaizdo kūrimas; techniniai renginio sprendimai; biudžeto sandara; komandos formavimas.

Kita mokymų dalis apėmė praktinius / kūrybinius užsiėmimus. Dalyviai kūrybiškai tyrinėjo Kauno miestą, diskutavo apie Fluxus judėjimą. Vėliau kūrybinių dirbtuvių metu tyrinėjo šokį ir judesį, kūrė kostiumus, juos pritaikydami prie kuriamos choreografijos, gamino žibintus kaip galimus festivalio scenografijos elementus. Taip pat mokymų dalyviai generavo ir kūrė idėjas kaip užtikrinti sklandų, saugų ir smagų kopimą į Parodos kalną festivalio metu. Buvo organizuojamos kelios atviros bendruomenėms kūrybinės dirbtuvės: žibintų gaminimo dirbtuvės, kviečiančios bendruomenes susikurti savo atributus festivaliui; kostiumų dirbtuvės, kuriose gyventojai galėjo susikurti sau patį keisčiausią ir kūrybiškiausią kostiumą kopimui į Parodos kalną. Iš viso įgyvendintos 4 kūrybinės dirbtuvės vietos gyventojams.

Taip pat mokymų dalyviai buvo atsakingi už įspūdingiausią festivalio akcentą – ugnies piešinį.

Dvi menininkės, dalyvavusios Plovdivo mokykloje kaip dalyvės, įgavusios patirties ir žinių, Kauno mokykloje vedė kūrybinius užsiėmimus bei dalinosi savo patirtimi su kitais dalyviais. Taip pat abi menininkės toliau tęsia savo veiklas kartu su Fluxus Laboratorijomis: organizuoja žibintų dirbtuves, inicijuoja savo projektus. Mokymų dalyviai atkartojo ugnies piešinio dirbtuves su savo vietos bendruomenėmis.

Keli dalyviai iš Kauno mokyklos prisijungė prie vykusių Bendruomenės fasilitatorių mokymų ir toliau gilino savo žinias apie kūrybinį darbą su vietos bendruomenėmis.

Dalyvių atsiliepimai:

„Nepamirštamos akimirkos, praleistos su puikiais žmonėmis. Man asmeniškai tai labai patiko. Unikalus projektas.“

„Kaip šventėme gruodžio 5-ają. Dalyvavimo mokykla – Walk the Plank. Galiu išdidžiai pasakyti, kad tai buvo vienas stebuklingiausių įvykių šiais metais.“

Bendradarbiaujame