/LT/

Fluxus festivalis  kviečia žadinti Kauną Fluxus būdu!

Fluxus – tai niekada nesibaigiantis judėjimas ir noras kilti, kopti, keistis:

Iš laikinumo – į šiuolaikiškumą.
Iš centro – į ne-centrą.
Iš kasdienybės – į netikėtumus.
Iš aikštės, į kurią negalima patekti – į spektaklį, kurio negalima matyti.

Fluxus festivalis tęsia prieš metus pradėtą tradiciją ir kviečia vėl kartu užkopti į Parodos kalną netikėtu Fluxus stiliumi. Vidurnaktį pradėję savo žygį Fluxus pradininko Jurgio Mačiūno skvere – užkilsime į Ąžuolyną, kur mus įsiurbs dalis Kauno mitinio žvėries ir išspjaus į (ne)tikėtą ir (ne)paprastą meninį veiksmą.

Visa tai – tik dalis Fluxus festivalio. Kaunas 2022 bendruomenių programa „Visi kaip vienas“ šią dieną pavers tikra visų kauniečių ir Kauno rajono gyventojų susibūrimo bei draugystės švente:

Rugsėjo 6 d., penktadienis, 10:00-17:00

Rokų laisvalaikio salėje vyks bendruomenių forumas, kurio metu Lietuvos ir užsienio svečiai dalinsis:
– gerosiomis praktikomis bei iššūkiais inicijuojant ir įgyvendinant bendruomenines iniciatyvas;
– patirtimi atrandant bendruomenės poreikį veikloms;
– patirtimi matuojant bendruomeninių veiklų poveikį.

Išsami informacija ir registracija į bendruomenių forumą jau greitai!

Rugsėjo 6–7 d., naktis iš penktadienio į šeštadienį, 24:00-02:00

Kopsime į Parodos kalną Fluxus stiliumi. O tai reiškia – kuo keistesniu būdu:
Atbulomis ar ant rankų, nešant dėdę ar auksinę žuvelę, su riedučiais, ar su banglente – įmanoma viskas, ką leidžia jūsų fantazija.

Keistenybės užlipus nesibaigs. Ąžuolyne visi kartu tapsime bendro spektaklio dalimi – landžiosime po mitinio Kauno Žvėries kraujagysles, įsivelsime į meniškas linksmybes parke.

Renkamės 23:45 val. Jurgio Mačiūno aikštėje.

 

/EN/

Fluxus Festival invites everyone to wake Kaunas up Fluxus-style!

Fluxus is a never-ending movement and desire to climb, ascend, change:

From temporary to contemporary. From the centre moving outside of it.
From the everyday routine to the unexpected.
From the square that cannot be entered to the performance that cannot be seen.

Fluxus Festival continues a tradition it started last year and invites everyone to climb Parodos Hill together in Fluxus style. At midnight, we will start our climb in the square of the father of Fluxus, Jurgis Mačiūnas, we will reach Ąžuolynas, where a part of the Mythical Beast of Kaunas will suck us in and spit into to a(n) (un)expected and (un)usual artistic action!

This is only a part of the Fluxus Festival. Kaunas 2022 community programme We, the People will turn this day into a great celebration of all Kaunasians and residents of Kaunas district as well as their friendship:

September 6, Friday, 10:00-17:00

Community Forum will take place in Rokai Leisure Hall (Rokų laisvalaiko salė) during which, Lithuanian and foreign guests will share:
good practice and challenges initiating and implementing community initiatives;
experience discovering community needs for activities;
experience measuring the impact of community activities.

Detailed information and registration to the community forum will soon follow!

On September 6–7, from Friday to Saturday, 24:00–02:00

We will climb to the Parodos Hill Fluxus style. And this means in the weirdest way possible: backwards or on hands, carrying an uncle or a golden fish, with roller-skates or a surfboard – everything your fantasy conjures is possible.

The curiosities will not end once we finish our climb. In Ąžuolynas, we will all become a part of a performance – we will wander around the veins of the Mythical Beast and get involved into the artistic shenanigans in the park.

Let’s gather at 23:45 in Jurgis Mačiūnas square.