/ Please scroll down for English /
/ LT /

Fluxus festivalis  kviečia žadinti Kauną Fluxus būdu!

Fluxus – tai niekada nesibaigiantis judėjimas ir noras kilti, kopti, keistis:

Iš laikinumo – į šiuolaikiškumą.
Iš centro – į ne-centrą.
Iš kasdienybės – į netikėtumus.
Iš aikštės, į kurią negalima patekti – į spektaklį, kurio negalima matyti.

Fluxus festivalis tęsia prieš metus pradėtą tradiciją ir kviečia vėl kartu užkopti į Parodos kalną netikėtu Fluxus stiliumi. Vidurnaktį pradėję savo žygį Fluxus pradininko Jurgio Mačiūno skvere – užkilsime į Ąžuolyną, kur mus įsiurbs dalis Kauno mitinio žvėries ir išspjaus į (ne)tikėtą ir (ne)paprastą meninį veiksmą.

Visa tai – tik dalis Fluxus festivalio. Kaunas 2022 bendruomenių programa „Visi kaip vienas“ šią dieną pavers tikra visų kauniečių ir Kauno rajono gyventojų susibūrimo bei draugystės švente:

Rugsėjo 6 d., penktadienis

Bendruomenių forumas
10:00–17:00 val., Rokų laisvalaikio salė (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno raj.)

Rokų laisvalaikio salėje vyks bendruomenių forumas, kurio metu Lietuvos ir užsienio svečiai dalinsis:
– gerosiomis praktikomis bei iššūkiais inicijuojant ir įgyvendinant bendruomenines iniciatyvas;
– patirtimi atrandant bendruomenės poreikį veikloms;
– patirtimi matuojant bendruomeninių veiklų poveikį.

Registracija uždaryta.

Meno piknikas
12–19 val., A. Mackevičiaus g. 27, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas (Pelėdų kalnas)

Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia į „Meno pikniką”!

Programoje:
12–18 val. Tekstilės kūrybinės dirbtuvės ir kūrinių mugė; tapybos pleneras ir konkursas; Raku keramikos dirbtuvės; didelės apimties keraminės vazos lipdymas archainėmis priemonėmis; popieriaus marginimo ir  knygų įrišimo edukacinės kūrybinės dirbtuvės
13–16 val.   Fluxus festivalio informacinis centras
14–18 val.   Atvira karšto stiklo studija; plieno skulptūros kūrimas
15 val.        Kauno stiklo menininkų parodos „Kontrastai“ atidarymas
16–18 val.   Koncertas
16–19 val.   Fluxsiškiausio kostiumo dirbtuvės. Pasiruošimas Fluxus kopimui į Parodos kalną.
18 val.        Šokio performansas „Ugnies šokis“

Pamaitink alkaną Fluxus!
19:00–23:30 val., K. Donelaičio g. 16, Kauno paveikslų galerija

Atidarymo dieną lankytojai bus kviečiami praktiškai išbandyti pasilinksminimo
meną . Išlaisvinti savo kūrybines galias
  nuo 19 valandos galėsite edukacinėse zonose, kuriose lauks įvairios veiklos. Susipažinsite su Pašto menu, išbandysite AY-O  pirštų žaidimą, sužinosite apie vieną paskutiniųjų J. Mačiūno darbų, prijuostę „Milo Venera“ (1973)  bei galėsite ją pasimatuoti,  nusifotografuoti, o galbūt ir laimėti!

Atidarymas MOKAMAS! Kaina – 1 bet kokia maisto konservų dėžutė.

Jurgiui Mačiūnui 1960 metais šovė į galvą biznio planas. Jis po visą Europą išsiuntinėja laiškus, prašydamas, kad Europos konservų gamintojai atsiųstų jam konservų pavyzdžių, kuriuos jis pasiūlys Amerikos rinkai. Konservai plaukė iš Europos: prancūzai siūlė „pâté de foie“, o sovietai atsiuntė  „repčaty luk“. Tačiau europiniai konservai amerikiečiams nerūpėjo, tad Mačiūno sandėliukas buvo užverstas skardinėmis. Tiesa, tai nenuėjo veltui – neturėdami nei pinigų, nei duonos Adolfas ir Jonas Mekai mielai naudojosi Jurgio vaišingumu: patys valgė ir draugus, kurie stebėjosi prabangiais „pâté de foie“, vaišino.

Jei negalėsite tądien atsinešti konservų – išrašysime skolos kvitą. Tad skolą galėsite grąžinti jums patogiu laiku. Grąžinę skolą turės unikalią galimybę susipažinti su Ay-O „Pirštų dėžutės rinkiniu | Finger box – kit“!!

Tūlas Jurgis M., gimęs Kaune 1931 m. lapkričio mėn. 08 d. Kaune, vėliau atsidūrė Vakaruose ir ten patapo Džordžu (George). Dar vėliau jo dėka ten atsirado FLUXUS.

Idėja ir ekspozicija – Eglė Komkaitė

Rugsėjo 6–7 d., naktis iš penktadienio į šeštadienį, 24:00–02:00

Kopsime į Parodos kalną Fluxus stiliumi. O tai reiškia – kuo keistesniu būdu:
Atbulomis ar ant rankų, nešant dėdę ar auksinę žuvelę, su riedučiais, ar su banglente – įmanoma viskas, ką leidžia jūsų fantazija.

Keistenybės užlipus nesibaigs. Ąžuolyne visi kartu tapsime bendro spektaklio dalimi – landžiosime po mitinio Kauno Žvėries kraujagysles, įsivelsime į meniškas linksmybes parke.

Kurybiškiausio Fluxus festivalio kostiumo autorius laimės 2 kelialapius į „Rijeka – Europos kultūros sostinės 2020” atidarymo renginį – karnavalą!

Renkamės 23:45 val. Jurgio Mačiūno aikštėje (Parodos g. 1).

 

Rugsėjo 7 d., šeštadienis

Meno piknikas
12–19 val., A. Mackevičiaus g. 27, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas (Pelėdų kalnas)

Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia į „Meno pikniką”!

Programoje:
10–18 val. Plieno skulptūros kūrimas
11 val.       Tapybos plenero ir konkurso „Savitas žvilgsnis į Kauną“ parodos atidarymas
12 val.       Raku keramikos puodelių parodos atidarymas
12–18 val. Tekstilės kūrybinės dirbtuvės ir kūrinių mugė; popieriaus marginimo ir  knygų įrišimo edukacinės dirbtuvės
13 val.       Japoniška arbatos gėrimo ceremonija
14–18 val.  Atvira karšto stiklo studija
1415 val.  Meninis protmūšis
1516 val.  Poezijos salonas
1718 val.  Konkurso laureatų apdovanojimas ir koncertas

Kita Neries pusė
12–16 val., Jurbarko g. 2, Keramikos dirbtuvės („Kita Neries pusė“)

Menininkų studijos „Kita Neries pusė“ perkels lankytojus iš senamiesčio į kitą upės pusę – į Vilijampolę. Kviečiame prisijungti Vilijampolės bendruomenę ir rajono svečius, susėsti piknikui raudonų plytų pastate prie Neries ir pasimėgauti menu. 

Programoje:
1215 val.   Mozaikos dirbtuvės; lino raižinių ir molio dirbtuvės; paroda – labirintas; piknikas
15 val.        Ekskursija į „Pelėdų kalną“

Mozaikos dirbtuvės „Šukės neša laimę“
Gita Balžekaitė ves mozaikos dirbtuves lankytojams iš jų atsineštų dužusių indų šukių. Jau nuo pavasario žmonės rinko ir nešė savo indų šukes, iš kurių kartu kursime mozaiką keramikų pastato kieme. Sakoma, jog šukės neša laimę, tad iš įvairių žmonių skirtingų „laimės“ dalelių sukursime laimės „mandalą“ – laimingą vietą. Vietą kur svajonės pildysis.

Paroda
Keramikų pastato viduje vyks grupinė pastate dirbančių menininkų paroda. Paroda – kaip žaidimas. Išmėtyti po visą pastatą kūriniai supažindins su pačiu istorinę vertę turinčiu keramikų pastatu. Ieškodami kūrinių, vaikščiosite po pastato labirintus.  Šios ekskursijos metu susipažinsite ir su čia dirbančiais menininkais per jų kūrinius. Lankytojams bus paduoti žemėlapiai su kūrinių pavadinimais, kurie bus kaip nuorodos vedžiojantys jus po nebylią ekskursiją. 

Molio lipdymo dirbtuvės „Ženklai molyje“
Keramikė Daiva Elena Micailovaitė ves molio lipdymo dirbtuves keramikų pastato svečiams. Kursime bendruomenės pano iš skirtingų molio segmentų. Paskui visas dalis sujungsime į vieną kūrinį. 

Lino raižinių dirbtuvės
Dirbtuves ves grafikė ir keramikė Laima Mačiulaitytė. Lankytojai galės susipažinti su lino raižinio technika, atsispausti lino raižinio kūrinį sau. Taip pat eksperimentuosime su spauda nuo augalų, kitų paviršių. 

Paprastas piknikas
Pietų metas. Kaip be pikniko? Pastato kiemelyje lankytojai galės įsikurti ir mėgautis savo atsineštu maistu, pakalbėti apie meną, pasidalinti idėjomis. 

/ EN /

Fluxus Festival invites everyone to wake Kaunas up Fluxus-style!

Fluxus is a never-ending movement and desire to climb, ascend, change:

From temporary to contemporary. From the centre moving outside of it. From the everyday routine to the unexpected. From the square that cannot be entered to the performance that cannot be seen.

Fluxus Festival continues a tradition it started last year and invites everyone to climb Parodos Hill together in Fluxus style. At midnight, we will start our climb in the square of the father of Fluxus, Jurgis Mačiūnas, we will reach Ąžuolynas, where a part of the Mythical Beast of Kaunas will suck us in and spit into to a(n) (un)expected and (un)usual artistic action!

This is only a part of the Fluxus Festival. Kaunas 2022 community programme We, the People will turn this day into a great celebration of all Kaunasians and residents of Kaunas district as well as their friendship:

September 6, Friday, 10:00–17:00

Community Forum will take place in Rokai Leisure Hall (Rokų laisvalaiko salė) during which, Lithuanian and foreign guests will share:
– good practice and challenges initiating and implementing community initiatives;
– experience discovering community needs for activities;
– experience measuring the impact of community activities.

Registration is closed.

On September 6–7, from Friday to Saturday, 24:00–02:00

We will climb to the Parodos Hill Fluxus style. And this means in the weirdest way possible: backwards or on hands, carrying an uncle or a golden fish, with roller-skates or a surfboard – everything your fantasy conjures is possible.

The curiosities will not end once we finish our climb. In Ąžuolynas, we will all become a part of a performance – we will wander around the veins of the Mythical Beast and get involved into the artistic shenanigans in the park.

Let’s gather at 23:45 in Jurgis Mačiūnas square (Parodos str. 1).

Festivalio rėmėjai: