Molio kelias l Šiuolaikinės seniūnijos

Įyko baigiamasis „Molio kelio“ renginys, kuris vyko net 3 mėnesius.  Renginio metu buvo susipažinta su Rokų vietove, jos istorija ir sąsajas su moliu, taip pat Bernardinų plyrinės istorija, kuri siekia daugiau apie 400 metų.

Bendruomenė projekto įgyvęndinimo metu nulipdė daugiau nei 100 puodų, iš kurių finalinio renginio metu žmonės galėjo valgyti, taip pat bendromis jėgomis nulipdyta 200 varpelių. Šie varpeliai ne bet kokie – juos kūrė Rokų mažieji gyventojai, o renginio metu keramikos kūrinėliai nušvito visomis spalvomis ir skambėjo.

Renginį vainikavo deganti molio skultūra.