/ Please scroll down for English /
/ LT /

Rugsėjo 6 d., penktadienis

Kauno miesto ir rajono bendruomenių forumas

9:30–17 val., Rokų laisvalaikio salė (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno raj.)

Programa:
9:30 – 10:00 Registracija
10:00 – 10:30 Atidarymas
10:30 – 11:00 Inga Urbonaitė-Vadoklienė (Lietuva) „Kaip pakviesti žmones norėti pokyčių? Poreikių analizė per patirties dizaino prizmę“.
11:00 – 11:30 Phil Tulba (Didžioji Britanija) „Nuo poreikių iki resursų: kaip identifikuoti poreikius ir sustiprinti resursus, kurie egzistuoja bendruomenėse“
11:30 – 11:45 Kavos pertraukėlė
11:45 – 12:15 Raminas Navickas (Lietuva) „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos: patirtis ir veiklos perspektyvos“
12:15 – 12:45 Iza Rutkowska (Lenkija) „Buriant žmones – kaip sukurti erdves įtraukiant jos naudotojus ir atsižvelgiant į gyventojų poreikius?“
12:45 – 14:00 Pietūs
14:00 – 16:00 Praktinis užsiėmimas “Kaip pamatuoti poveikį bendruomenėse” (Milda Laužikaitė, Gintė Jasienė ir Paulius Godvadas)
16:00 – 17:00 Kontaktų mainytuvės

Registracija uždaryta.

Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis. Esant poreikiui vertėjaus „Kaunas 2022“ savanoriai.

Pranešėjai:

Inga Urbonaitė-Vadoklienė (Lietuva)
Pranešimas „Kaip pakviesti žmones norėti pokyčių? Poreikių analizė per patirties dizaino prizmę“
Lietuvos miestų bendruomenės tampa vis aktyvesnės, todėl komunikacija ir bendruomenių įtraukimo valdymas yra vis aktualesnė tema tiek miestų savivaldybėms, tiek ir įvairiems suinteresuotiems asmenims, kurių veikla vienaip ar kitaip paliečia bendruomenes ir jų poreikius. Pristatymo metu kalbėsime apie bendruomenių “įnorinimą” per įvairias menines ir socialines akcijas, kultūrinius projektus, netradicines komunikacines priemones. Gyvais pavyzdžiais iliustruosime įvairius bendrakūrybinio proceso su bendruomene metodus, stipriąsias ir silpnąsias puses. Pristatysime dizaineriško mąstymo įrankius ir jų pritaikymą socialinių pokyčių srityje.
Dr. Inga Urbonaitė-Vadoklienė, architektė, miesto ir sociokultūrinės aplinkos tyrinėtoja, kūrybinių procesų konsultantė. Inga yra viešosios įstaigos “Idėjos miestui” įkūrėja ir kūrybinių projektų vadovė. Inga specializuojasi kūrybinių procesų valdyme, strategijų rengime ir miesto erdvių įveiklinime.

 

Phil Tulba (Didžioji Britanija)
Pranešimas „Nuo poreikių iki resursų: kaip identifikuoti poreikius ir sustiprinti resursus, kurie egzistuoja bendruomenėse“
Socialinio ir bendruomeninio verslo konsultantas papasakos apie bendruomenės poreikio analizavimą, jo vertę ir naudą bendruomenei, pasidalins įrankiais, kaip identifikuoti ir sustiprinti esamus bendruomenės resursus, pristatys praktinius pavyzdžius, kaip naudotis tinklinimo (kontaktų mezgimo) priemone.
Phil Tulba yra ekspertas ir socialinio ir bendruomeninio verslo konsultantas, turintis daugiau, kaip 18 metų darbo patirties Didžiojoje Britanijoje, Europoje ir Pietryčių Azijoje. Didžiojoje Britanijoje jis vadovavo komandai teikiančiai mokymo ir konsultavimo paslaugas įvairaus dydžio ir įvairaus vystymosi etapo bendruomeniniams (socialiniams) projektams.  Ši veikla apėmė poreikio analizavimą, verslo ir strateginį planavimą, finansų modeliavimą ir prognozavimą, poveikio matavimą, krizių valdymą ir kt. Taip pat Phil Tulba 2018 m. įkūrė savo kompaniją „Tulba Consulting Limited“ ir toliau vysto savo viziją apie pasaulį, grindžiamą socialiniu teisingumu per socialinį ir bendruomeninį verslą.
Jis taip pat 2018 m. įkūrė „MB Tulbos konsultacijos“, motininę bendrovę Vilniuje ir šiuo metu dirba visoje Lietuvoje, Baltijos šalyse ir Baltarusijoje įgyvendindamas įvairius socialinio verslo projektus.

 

Iza Rutkowska (Lenkija)
Pranešimas „Buriant žmones – kaip sukurti erdves įtraukiant jos naudotojus ir atsižvelgiant į gyventojų poreikius?“

I. Rutkowska – dizainerė ir pedagogė, naudojanti menines priemones bendruomenėms integruoti ir socialiniams pokyčiams įvesti. Jos įsitikinimu, žmonių ištraukimas iš kasdienybės, stereotipų laužymas ir tolesnis darbas su viena bendruomene įtakoja tikrus socialinius pokyčius.
Iza Rutkowska – dizainerė ir pedagogė, naudojanti menines priemones bendruomenėms integruoti ir socialiniams pokyčiams įvesti. Jos įsitikinimu, žmonių ištraukimas iš kasdienybės, stereotipų laužymas ir tolesnis darbas su viena bendruomene įtakoja tikrus socialinius pokyčius.
I. Rutkowska atlieka performatyvius tyrimus. Ji kuria interaktyvius objektus, norėdama pagreitinti bendruomenės energiją, o vėliau bendradarbiauja su ja keičiant erdves. Kartu su vaikais kuria žaidimų aikšteles, o kiemus – su gyventojais. Taip pat specializuojasi švietimo srityje kaip proceso dalis, įtraukdama tarpdisciplinines studentų grupes į lauko veiklą – vėliau jie įgyvendina nepriklausomus projektus, susijusius su patirtimi, įgyta per šią veiklą.
“Forms and Shapes Foundation” (Formų fondas) and “The School of Knocking on Doors” (Beldimo į duris mokykla) įkūrėja.

 

Ramūnas Navickas (Lietuva)
„Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos: patirtis ir veiklos perspektyvos“
Bendruomenių plėtros procesas vyksta visame pasaulyje, todėl ir Lietuvoje matomi teigiami pokyčiai ir perspektyvos vietos bendruomenių organizacijų veikloje: atsiranda nauji finansavimo mechanizmai, pradėjo veikti LR bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, artėja NVO fondo įkūrimo data. Iš kitos pusės,  vietos bendruomenių organizacijos susiduria ir su prob

lemomis: lyderių stoka ir jų senėjimas, bendradarbiavimo su vietos valdžia stoka, nacionalinių paramos programų stoka, savanorių “nuovargis”. Ir tik artimiausia ateitis parodys, kokiu vektoriumi judės Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos.
Prof. Ramūnas Navickas yra Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų tarybos narys, Aleksoto bendruomenės centro valdybos narys bei daugelio bendromeninių organizacijų pirmininkas: Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas, Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkas.

 

Milda Laužikaitė, Gintė Jasienė ir Paulius Godvadas (Lietuva)
Praktinis užsiėmimas “Poveikio matavimas bendruomenėse”
Kodėl verta sukti galvą dėl poveikio?
Kokie įrankiai gali padėti aiškiai įvardyti norimus pokyčius ir juos stebėti?
Kokie mitai trukdo suprasti, kas vyksta bendruomenėje?
Šiuos ir kitus  klausimus tyrinėsime kartu, įdarbindami savo patirtį ir išbandydami naujus praktinius įrankius. Sesija pagrįsta asociacijos “Kūrybinės jungtys” ir bendruomenių tyrinėtojo Pauliaus Godvado patirtimi siekiant aktualių ir išliekančių pokyčių organizacijose ir bendruomenėse.
Praktinio užsimėmimo vedėjai:
Milda Laužikaitė – asociacijos “Kūrybinės jungtys”  vadovė, kūrybiško mokymosi fasilitatorė;
Gintė Jasienė – asociacijos “Kūrybinės jungtys” programų kuratorė, psichologė, mokymų vadovė;
Paulius Godvadas – VšĮ “Kitokie projektai” partneris ir konsultantas, sociologas ir socialinis darbuotojas. Darbo su bendruomenėmis, bendruomenių plėtros ir bendruomeninio atsparumo specialistas ir entuziastas.

 

Vizualinis fasilitatorius Žilvinas Mažeikis pagal pranešimus pateiks vizualųjį pranešimų apibendrinimą.
Sveiki! Esu grafinis fasilitatorius. Paprastai sakant piešiu tai, ką žmonės kalba. Forumo metu pabandysiu grafiškai užfiksuoti svarbiausias pranešėjų mintis ir auditorijos reakcijas, pasiūlymus. Galbūt net pavyks nupiešti ingredientus, kurie turėtų būti dedami į bendruomenių poreikių supratimo ir poveikio matavimo sriubą? Kviečiu aktyviai dalyvauti ir pasisakyti, nes mano piešiniai ir susideda iš jūsų nuomonių bei idėjų!
Dirbdamas su savanoriais pasitelkdavau vaizdus mokydamas juos lietuvių kalbos žodžių, dirbdamas su bendruomenėmis piešdavau socialinius žemėlapius, o vesdamas mokymus visur, kur įmanoma, žodžius bandydavau pakeisti vaizdais. Juk tai – seniausia komunikacijos forma, kurią lengviausia suprasti visiems bendruomenės nariams, nepaisant jų amžiaus, patirties, tautybės ar kalbos. Specialiai piešimo nesimokiau, nes mano darbe svarbiausia ne rankos miklumas, o dėmesingas klausymasis. Mano darbą geriausiai apibūdino viena tarptautinio renginio dalyvė, pasakiusi tokią frazę – “Dabar aš supratau. Jūs ne dailininkas, o vertėjas. Verčiate verbalinę į vizualinę kalbą”. Manau, tikslesnio apibūdinimo net ir norėdamas nesugalvočiau! 

/ EN /

September 6, Friday

Kaunas City and District Community Forum

9:30–17:00, yard of Rokai community cultural centre (Nemuno str. 14, Rokai, Kaunas District)

Programme 
At the first part of the Forum, the speakers will share their experience in identifying the needs of inhabitants:
• Ms. Inga Urbonaitė-Vadoklienė (Lithuania) “How to invite people to want changes? The needs analysis through the prism of the experiential design”
• Ms. Iza Rutkowska (Poland) „Building people – how to create spaces by involving its users and according to inhabitants real needs?“
• Mr. Phil Tulba (Great Britain) „From needs to assets: how to identify needs and build on assets that already exist in communities“
• Mr. Ramūnas Navickas (Lithuania) “Lithuanian local community organisations: experience and activity perspectives”

The second part will consist of the practical session “Measuring changes in the communities”.

The final part of the Community Forum will invite for the contact match-making.

Participation at the event is free of charge.

Registration is closed.