Prisukama Obelynė l Akademija


Prisukama Obelynė – šiuolaikinio šokio spektaklių ir audio performansų projektas, įsikursiantis istorinėje Tado Ivanausko sodyboje. Jo metu lankytojai bus kviečiami išjudėti iš savos kasdienybės, atrasti Obelynę iš naujo ir „įsisukti” į šios erdvės tolimesnį kultūrinį įveiklinimą. Jau tarpukariu Obelynė garsėjo ne tik kaip mokslo, bet ir kultūros centras, kuriame dažnai lankydavosi iškiliausi to meto inteligentai, menininkai ir kiti žymūs visuomenės veikėjai.

Tęsiant šią prasmingą tradiciją, unikali parko erdvė rugsėjį taps atvira šiuolaikinių menų ir netikėtų potyrių platforma. Projekto programa sukurta, atsižvelgiant į Akademijos demografinę situaciją, kuri atspindi sparčiai didėjantį jaunų šeimų ir jaunuomenės būrimąsi miestelyje. Tikimės, jog projekto metu užgimsianti harmoninga erdvės, garsų ir judesio sintezė paskatins jaunimą būti ryžtingesniems, padės išlaisvėti kultūriškai ir aktyviau jungtis prie tolimesnių bendruomeninių iniciatyvų.

Projektui „Prisukama Obelynė” reikalingi šiuolaikinio šokio atlikėjai ir garso instaliacijos menininkas/performansų kūrėjas.