Mūsų pasaulis


Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro iniciatyva parengtas projektas „Mūsų pasaulis“. Šiuo projektu, pasitelkiant meninę fotografiją, siekiama atskleisti neįgaliųjų pasaulį. Centras organizuos 2 mėnesių trukmės mokymus – dirbtuves, kurių metu neįgalūs žmonės galės išmokti fotografijos meno, fotografuoti pasirinktus siužetus, aptarti savo darbus su profesionaliais menininkais bei surengti baigiamąją parodą  centro patalpose ir M. Žilinsko dailės galerijoje. Argi skiriasi sveikų ir negalią turinčių žmonių poreikiai? Tikrai ne.

 

Neįgaliųjų bendruomenės narių poreikiai tokie, kaip ir visų kitų žmonių: jie nori būti visaverčiai visuomenės nariai, nori būti suprasti. Gaila, bet ši visuomenės grupė vis dar yra „nematoma“ arba išskiriama. Visuomenė stengiasi „padėti“, atlikdama darbus už negalią turinčius žmones. Taip neįgalieji ir vėl lieka nuošalyje, tampa pasyvūs veikėjai, bet ne dalyviai.

Fotografija yra puiki meninė veikla negalią turintiems asmenims: dažnas jų negali valdyti rankų piešdamas, siūdamas ar lipdydamas, sunku laikyti fotoaparatą, tačiau puikiai sekasi fotografuoti telefonu. Be to, fotografija yra ne tik menas, bet ir psichoterapijos priemonė, leidžianti atsiskleisti asmenybei, suvokti jo problemas, nuotaiką, savijautą, taip pat geriau suprasti asmenybės santykį su aplinka. Tikime, kad ši iniciatyva turės dvigubą naudą – visuomenė susipažins su neįgaliųjų bendruomenės kūrybinėmis galimybėmis, o bendruomenės nariams fotografijos dirbtuvės padės įgyti pasitikėjimo savo jėgomis, tapti kūrybiškais, ugdyti ir tobulinti įgūdžius, prisidėsiančius prie kiekvieno asmens tobulėjimo.

Projekto įgyvendinimui reikia lėšų fotografijos dirbtuvių kuratoriui.