ATVIRAS KVIETIMAS: MATTERS

MATTERS šiemet skelbia antrąjį kvietimą, skirtą garso kūrėjams. Garso kūrėjas – gana plati sąvoka, šios platformos kontekste ji apima noizo, eksperimentinio garso, garsovaizdžių, chaoso, industrial ir kt. kūrėjus. Laukiame paraiškų ir iš autorių, save siejančių su tuo, kas vadinama industrinės muzikos ir kultūros lauku, tačiau neidentifikuojančių savęs su nei vienu iš ankstesnių apibrėžimų.

Kaip ir pavasarinis kvietimas, taip ir šis, pavadintas FOCI, yra skiriamas garso kūrėj*ms, kurių praktiką dėl įvairių priežasčių ar įvairiais būdais paveikė pandemijos ribojimai. Į FOCI (iš lot. focus (i), liet. židiniai, altoriai, namai, krosnys etc.) siekiama sutelkti jau sukurtus kūrinius, už kuriuos šešių atrinktų kūrinių autor*ms bus išmokėta po vienkartinę 150 eur apimties mikropremiją*.

Kodėl FOCI? Nes šiuo metu ne visi ir ne visos turime galimybę ir sąlygas susitelkti į kūrybinius užmanymus, ne visi turime prieigas prie studijų, nes vis* turime šiltus saugius namus. Taigi FOCI randasi kaip siekis pasidalinti, drauge susitelkti į garsus, išgirsti vieniems kitus.

Kodėl kvietimas skirtas jau sukurtiems kūriniams? Nes žinome, kad kartais kūriniai neranda savo vietos albumuose, rinkiniuose, kad kartais jie laukia savo laiko, konteksto ar temos kietuosiuose diskuose ilgai, iki atsiranda tinkamu laiku tinkamoje vietoje. Taip pat dėl to, kad ruduo, tamsa ir pandemijos konteksto derinys nebūtinai lengvai pakeliamas ir kūrybiškai vaisingas.

Kokie reikalavimai teikiamam kūriniui? Lauksim anksčiau nepublikuotų kūrinių nuo 3 iki 12 min, kurių autorystė priklauso paraiškos teikėjai.

Kas vyks su atrinktais kūriniais? Juos MATTERS sutelks į skaitmeninę rinktinę ir publikuos projekto bandcamp paskyroje. Ankstesnius MATTERS leidinius galite perklausyti ir parsisiųsti štai čia: https://matters3.bandcamp.com/

Kaip su autorių teisėmis? Kūrinių teisės priklauso jų autoriams, tai nediskutuotina. Taigi po rinktinės FOCI pasirodymo savo kūriniu galite ir toliau dalintis, jį platinti ir leisti kituose leidiniuose.

Paraiškos forma atvira / paraiškos laukiamos iki lapkričio 30 d. (imtinai). Apie atrankos rezultatus bus pranešta gruodžio 7 d., rinktinė publikuota iki 2020 m. pabaigos.

Paraiškos forma štai čia:
https://forms.gle/cT1N2EqGjJxnDscA7

 

* premijos gavėja/s mokesčių nuo premijos nemoka.

Projektas yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis.

 

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/events/784437022411447/

 

_ _ _

 

OPEN CALL

MATTERS is announcing a second call this year for sound artists. Sound artist is a broad concept, and in the context of this platform noisemakers, experimentators, soundscapers, chaos engineers and authors of industrial are thought of as sound artists. However, if you do not associate yourself with any of the definitions above, but feel you’re a part of whatever you think industrial music and cultural field is, you’re very welcome to apply.

Just as the call in spring, this too, this time under the title of FOCI, is intended for creators/creatrix that have had their practice affected by the pandemic.

The aim of FOCI (plural form, Latin, translates as hearth, fireplace, altar, home etc.) is to collect six readily-made pieces, and to support the authors thereof by one-time micro-grant of 150 euros.

Why FOCI? Because not all of us have the possibilities and the conditions to immerse into creative endeavors in this period. Not all of us have the privilege to record. Not all of us have a warm home to be safe in. Hence FOCI is an aim to share, an aim to focus onto sounds, and to hear each other.

Why inviting readily-made works? Because we know how sometimes some pieces do not find their place in other albums, in other compilations, that sometimes they sleep in our hard drives waiting for the right time, context or theme, which comes along unexpectedly. Also because the combination of end of autumn, darkness and global pandemic might not be an easy period or one of utmost productivity.

What are the requirements for the piece? Send us a piece of a duration between 3 and 12 mins, previously unpublished, authored by you.

What happens to the piece if selected? The piece will be part of a digital compilation and will be published on MATTERS Bandcamp account. Previous releases by MATTERS are to be heard and might be downloaded here: https://matters3.bandcamp.com/

What about authors’ rights? The rights belong, as is only right, to the author of the piece, that’s not up for a discussion. You are free to share, distribute or re-release your work after publication of FOCI.

The application form is open / applications are welcome until and including the 30th of November. The results will be announced on the 7th of December, the compilation will be published before the end of 2020.

Application form to be found right here:
https://forms.gle/cT1N2EqGjJxnDscA7

The project is part of “Kaunas – European Capital of Culture 2022” programme.

For more info:

https://www.facebook.com/events/784437022411447/