Fotografijos nuotykiai Ežerėlyje | Šiuolaikinės seniūnijos

Ežerėlis - įdomi ir savita vietovė Kauno rajone. Viena krypčių, per kurią skleidžiasi miestelio identitetas - bendruomeninis projektas ,,Šiuolaikinės seniūnijos". Atsižvelgiant į vietos istoriją, A. Sutkaus pėdsakus, unikalų kraštovaizdį, kuriame susilieja gamtos ir žmogaus santykis, Ežerėlio bendruomenė projekte ,,Šiuolaikinės seniūnijos" veiklas plėtoja, pasitelkiant humanistinę fotografiją. Būdai, kuriais tai vyksta - patys įvairiausi. Štai prieš kurį laiką Ežerėlyje vyko kūrybinės fotografijos dirbtuvės, kurių metu fotomenininkas I. Venslavičius fotostudiją perkėlė ant... geltono traktoriaus! Taip, taip, perksiatėte visiškai teisingai. Detaliau apie tai kviečiame perskaityti mūsų partnerių pranešime ,,Fotografijos nuotykiai Ežerėlyje: fotostudija ant traktoriaus ir kiti atradimai".


Homo cultus. Žmogus ir miestas | Miestų upių kultūrinis ir rekreacinis potencialas

Miestų upės jungia gyvenvietes bei jų gyventojus, ir įkvepia kūrybinėms veikloms. Savo patirtimi atrandant upių kultūrinį ir rekreacinį potencialą bei gaivinant upių pakrantes dalijasi festivalio „Švęskime upę” bendrakūrėjai bei „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” bendruomeninės programos „Fluxus Labas” dalyviai Romena Puikytė, Daiva Vaišnorienė, Kęstutis Žižys. Laidos vedėja – miesto antropologė, Vilnius Tech Kūrybinių industrijų fakulteto doc. dr. Jekaterina Lavrinec. Ankstesnę laidą apie ekspedicijas upėmis ir upių atvėrimą miestui galite rasti čia pat, audiotekoje.


DALYVAUJAMOJI MOKYKLA (SCHOOL OF PARTICIPATION)

Jungtinės Karalystės performatyvaus viešųjų erdvių ir dalyvaujamojo meno organizacija „Walk the plank“ 2019 m. kartu su 9 partneriais iš skirtingų Europos miestų parengė ES programos „Kūrybiška Europa 2014-2019“ projektą „Dalyvaujamoji mokykla“ (angl. „School of Participation“). Pagrindinis projekto tikslas - ugdyti kultūros sektoriaus atstovų kompetencijas ir gebėjimus kurti, organizuoti, įgyvendinti dalyvaujamojo meno projektus, vykstančius viešose miesto erdvėse, aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.  2019-2021 metų laikotarpiu įgyvendintos 5 „Dalyvaujamosios mokyklos“ 5-uose miestuose: Plovdiv, Kaunas, Novi Sad, Graz ir Coventry. Mokyklos trukmė 8 dienos, kurių metu kūrybininkai mokosi kaip sukurti meninį projektą, remiantis bendrakūrybos principu, įtraukiant 20 vietos bendruomenės atstovų. Per 8 praktinių mokymų (angl. learning by doing) dienas sukuriamas ir įgyvendinamas nedidelės apimties meninis įvykis viešoje erdvėje, kartu su vietos gyventojais.

 

Plovdivo dalyvaujamoji mokykla (2019 11 29-12 06)

„Dalyvaujamosios mokyklos“ Plovdive tikslas buvo sukurti įvykį, skirtą paminėti tarptautinę savanorių dieną, į veiklas aktyviai įtraukiant ir pačius Plovdiv 2019 savanorius (2019 metais Plovdivas šventė savo Europos kultūros sostinės titulo metus).

7 dienas tarptautinė 26 kūrybininkų grupė intensyviai mokėsi bei iš karto organizavo ir kūrė nepaprastą ir magišką šventę, kurios dalyviais tapo patys savanoriai bei vietos gyventojai. Mokymosi per praktiką sesijos apėmė įvairias temas ir užduotis: dalyviai tyrinėjo Plovdivo miestą, jo netradicines erdves; įrašinėjo miesto garsus; apklausė vietos žmones; surinktą medžiagą aptarinėjo ir interpretavo ieškodami kūrybinių sprendimų renginiui; kūrė renginio muziką; įgyvendino kūrybines žibintų gaminimo dirbtuves, iš pradžių juos gaminti mokėsi patys, vėliau kartu su savanorių pagalba tokias dirbtuves vedė vietos gyventojams, taip gimė renginio scenografija ir dekoracijos; kitų kūrybinių dirbtuvių metu kūrė renginio scenarijų, analizavo renginio organizavimo detales, vertino rizikas, skaičiavo biudžetą. Taip pat vyko ir teorinės paskaitos apie masinių lauko renginių organizavimo subtilybes, projekto valdymo aspektus, gerosios praktikos pavyzdžius. Visa didelė kūrybinė komanda per savaitę pasiskirstę grupėmis ir atsakomybėmis 2019 m. gruodžio 5 dieną įgyvendino nepaprastą ir jaukų reginį skirtą paminėti tarptautinei savanorių dienai. Renginys vyko tamsiuoju paros metu, miestiečiai nešini pačių pasigamintais šviečiančiais žibintais, keliomis procesijomis, keliomis skirtingomis gatvėmis suėjo į aikštę, kurioje visi žibintai buvo sukabinti į vieną bendrą šviečiantį kūrinį.

 

Kauno dalyvaujamoji mokykla (2020 09 7-13)

Kauno dalyvaujamosios mokyklos tikslas – sukurti dalį meninės programos, tradicija tampančiam bendruomeniniam Fluxus festivaliui.

Kaune vykusioje „Dalyvaujamojoje mokykloje“ dalyvavo 14 vietos menininkų ir kūrybininkų. Dėl pasaulinės pandemijos užsienio dalyviams iš partnerių šalių nebuvo galimybės atvykti, dalis jų dalyvavo nuotolinėse mokomosiose sesijose. Mokymus vedė viena iš organizacijos Walk the Plank” įkūrėjų bei masinių lauko renginių režisierė – Liz Pugh. Kartu su L. Pugh mokymus vedė: Vasara Visockaitė – šokio ir judesio dirbtuvės; Rasma Noreikytė ir Judita Einikytė – žibintų dirbtuvės, Rita Kazokaitė – kostiumų dirbtuvės. Savo patirtimi, gerosios praktikos pavyzdžiais bei teorinėmis įžvalgomis dalinosi: miesto antropologė Jekaterina Lavrinec; aktorė, režisierė, įvairių kūrybinių projektų iniciatorė Eglė Valadkevičiūtė.

Mokymai, kaip ir Plovdive, susidėjo iš dviejų dalių: teorinė bei kūrybinė/praktinė dalys. Teorinės mokymų dalies metu dalyviai analizavo ir aptarinėjo šias temas: renginio organizavimas ir kūrybiniai sprendimai organizuojant veiklas lauko ar netradicinėse erdvėse atsižvelgiant į renginio prieinamumą, įtraukimą; dalyvavimo užtikrinimas pandemijos situacijoje; vizualiųjų priemonių (kostiumai, žibintai ir kt.) naudojimas ir vieningo renginio vaizdo kūrimas; techniniai renginio sprendimai; biudžeto sandara; komandos formavimas.

Kita mokymų dalis apėmė praktinius / kūrybinius užsiėmimus. Dalyviai kūrybiškai tyrinėjo Kauno miestą, diskutavo apie Fluxus judėjimą. Vėliau kūrybinių dirbtuvių metu tyrinėjo šokį ir judesį, kūrė kostiumus, juos pritaikydami prie kuriamos choreografijos, gamino žibintus kaip galimus festivalio scenografijos elementus. Taip pat mokymų dalyviai generavo ir kūrė idėjas kaip užtikrinti sklandų, saugų ir smagų kopimą į Parodos kalną festivalio metu. Buvo organizuojamos kelios atviros bendruomenėms kūrybinės dirbtuvės: žibintų gaminimo kūrybinės dirbtuvės, kviečiančios bendruomenes susikurti savo atributus festivaliui; bei kostiumų kūrybinės dirbtuvės, kurių metų gyventojai galėjo susikurti sau patį keisčiausią ir kūrybiškiausią kostiumą kopimui į Parodos kalną. Viso įgyvendintos 4 kūrybinės dirbtuvės vietos gyventojams.

Taip pat mokymų dalyviai buvo atsakingi už įspūdingiausią festivalio akcentą – ugnies piešinį.

 

Graz dalyvaujamoji mokykla (2021 08 1-7)

„Dalyvaujamosios mokyklos“ Graz (Austrija) tema - Miestų slenksčiai. Pastaraisiais dešimtmečiais miestuose vyko dramatiški socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, kurie paskatino diskusijas apie miesto erdvės dizainą ir naudojimą.  Vieną savaitę kartu su kitais praktikais iš partnerių šalių, Kaunas 2022 atstovės Dainė Rinkevičiūtė, Paulina Ružauskaitė ir Eglė Valadkevičiūtė gilinosi į meninio tyrimo procesus, kurių metu nagrinėjo miestų plėtros, gentrifikacijos, kartų, socialinės segregacijos ir perkėlimo temas. Įvairiomis formomis buvo aiškinamasi, kaip Graz (ir kitų miestų) gyventojai patiria šiuos pokyčius ir kaip jie kurtų miesto erdves, jei būtų paprašyti pateikti savo idėjas. Dalyvaujamojoje mokykloje sudalyvavo daugiau nei 20 tarptautinių menininkų ir kūrybininkų, kurie pasinėrė į kūrybos mieste temą.

7 dienas kūrybininkų grupė pasinėrė į kūrybinių dirbtuvių šurmulį. Pirmosiomis dienomis vyko aktyvus dalyvių susipažinimas su tam tikrais Graz miesto mikrorajonais. Vėliau kūrybininkai susiskirstė į kūrybines grupes: miesto muzikos ir garsų, stop-kadro trumpametražinio filmo, scenografijos bei atlikėjų. Kiekviena iš grupių kūrybinių dirbtuvių metu parengė savo pristatymus, kurių pagrindu tapo miestas ir jame gyvenančios ir veikiančios bendruomenės. Pristatymai vyko teatro festivalio „La Strada“ metu ir tapo festivalio sudedamąja dalimi.

Projektas dalinai finansuojamas:
Europos komisijos programos „Kųrybiška Europa” lėšomis
Lietuvos kultūros tarybos lėšomisKIEMO GALERIJĄ PAPILDĖ VEIDRODINIAI KŪRINIAI

Išskirtinį bendruomeniškumo ir bendrakūrybos pavyzdį Kaune – „Kiemo galeriją“ – pildo vis nauji netikėti kūriniai. Liepos mėnesį vykusiose atvirose dirbtuvėse Baltojo namo sienas papuošė veidrodinės gyvenimo gėlės, kurias galėjo kurti visi panorusieji. Kiekvienas sukurtas žiedas atspindi jį kūrusį žmogų bei jo gyvenimo istoriją.


Prisijunk prie bendruomeninio Fluxus festivalio kūrimo!

Gyveni Kaune ir norėtum tapti netikėtumų kupino festivalio dalimi?

Šiais metais „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” organizuojamas  bendruomeniškiausias ir beprotiškiausias naktinis kopimas į Parodos kalną – Fluxus festivalis – nori pakviesti tave kurti fluxus stiliumi alsuojančias veiklas Parodos kalno viršūnėje.

Gali jungtis vienas arba su bendruomenės kolektyvu ir atstovauti savo mikrorajoną!

Kviečiame kurti Fluxus festivalį kartu, jei:

  • Esi Kauno bendruomenės dalis;
  • Tiki, kad visi žmonės yra kūrėjai;
  • Turi pomėgių ir juos įgyvendini vienas ar su kaimynais (siuvinėji/ žaidi šachmatais/ mėgsti ilgus pokalbius ar poeziją);
  • Arba esi mėgėjiško ar profesionalaus teatro/ šokio/ keramikos/ dailės/ sporto ar kito kolektyvo dalis;
Pasidalink savo pomėgiu ir kartu su netoliese gyvenančiais kurk savo mikrorajono pristatymą, o mes suteiksime unikaliausią sceną ir atviriausią auditoriją tau atsiskleisti.  Registruokite save ar savo bendruomenę čia.

Registracija uždaroma: rugpjūčio 11 d. 23:45 val.

Su visais užsiregistravusiais susisieksime el. paštu ir informuosime dėl tolimesnių susitikimų.

Užsiregistravusiems mikrorajonų gyventojams kūrybiniame kelyje padės režisierė, kuri pateiks pasiūlymus kaip turimą talentą galima pažvelgti dar kitu kampu. Pagal galimybes bus suteiktos priemonės idėjoms įgyvendinti.

Jei neturi galimybės prie festivalio kūrimo prisidėti iš anksčiau, tuomet lauksime tavęs 2021 m. rugsėjo 11 d. vakare Parodos kalno papėdėje, šventiškai nusiteikus netikėtumui!

Daugiau informacijos: ČIA arba  simona@kaunas2022.eu

Pasiflux’inkime!