Atviras kvietimas menininkams kurti Kauno miesto ir Kauno rajono Fluxus kiemą!  – PRATĘSTAS KVIETIMO LAIKOTARPIS

-In English below-

Atviras kvietimas menininkams kurti Kauno miesto ir Kauno rajono Fluxus kiemą!

 „Kaunas 2022bendruomenių programaVisi kaip vienaskviečia įvairių sričių menininkus pasinerti į BENDRAKŪRYBOS procesą Kauno miesto ir Kauno rajono kiemuose

Fluxus Labas! Kiemasieško įvairių sričių menininkų! Ar tai tu? 

 • Kūryboje tau svarbu procesas ir darbas su žmonėmis; 
 • esi pasiruošęs ieškoti kūrybinių sprendimų bendruomenės įtraukimui netradicinėse erdvėse; 
 • esi pasiruošęs iki spalio 30 d. kuruoti ir vystyti kūrybinį procesą drauge su pasirinkto kiemo bendruomene; 
 • tau nesvetimos Fluxus judėjimo idėjos ir esi atviras netikėtumams! 

 

Fluxus Labas! Kiemasprograma: 

Menininkas + kiemo bendruomenė = Fluxus kiemas, erdvė kūrybai ir netikėtumams 

 Fluxus Labas! Kiemas programoje dalyvaujančių menininkų tikslasiki 2020 m. spalio 30 d. suburti vietos bendruomenes bendrai kūrybai, atliepti kiemo bendruomenės įvardintus iššūkius (ar iššūkį), skatinti aktyviai prisidėti ir dalyvauti meniniuose-bendruomeniniuose procesuose bei sukurti baigiamąjį produktą (objektą, instaliaciją, spektaklį ir t.t.). Menininkas atsakingas kūrybinį ir organizacinį darbą pasirinktame kieme, susitikimų organizavimą, bendrakūrybos proceso vystymą ir galutinio rezultato pristatymą.  

Projekto meninė idėja turi atitikti vieną ar kelis Fluxus principus: skirtingų disciplinų jungimas, atsitiktinumas, nuotykis, pasidaryk pats“ kultūra ir estetika, paprastumas, nuolat kintantis judėjimas, naikinama riba tarp meno ir gyvenimo, „išjudėjimas kasdienybės bei rutinos. 

 

Plačiau apie Fluxus kiemus, kurie jau laukia tavęs, skaityk:  

 

Kaip viskas vyks? 

Visi menininkai, pateikę savo kūrybines idėjas kiemams (užpildę žemiau esančią formą) su aiškiai nurodytomisprojekto įgyvendinimui reikalingomis išlaidomis, bus vertinami komisijos, kurią sudarys pasirinkto kiemo bei Kaunas 2022 atstovai. Kiekvienam atrinktam menininkui bus padengiamos idėjos realizavimo išlaidos (Menininko atlyginimas + projekto įgyvendinimui reikalingomis išlaidomis). 

 

Terminai: 

 • Kvietimas vyksta nuo kovo 9 d. iki balandžio 20 d. (imtinai); 
 • Programoje dalyvauti atrinkti menininkai bus paskelbti balandžio 30 d.;  
 • Kūrybininkai ar menininkai pradeda veiklą kiemuose gegužės 7 d.; 
 • Galutiniai kūrybiniai projektai baigiami iki spalio 30 d..

 

Norintys dalyvauti, kviečiami užpildyti klausimyną ČIA. 

 

– English –

The open call for artists to create the Fluxus Courtyard in Kaunas City and Kaunas District!

“Kaunas 2022” community culture programme “We, the People” invites artists from various fields of art to emerge themselves into the process of CO-CREATION in the yards around Kaunas City and Kaunas District!  Fluxus courtyard is looking for artists from various fields of art! Could this be you?

 • When creating, you find the process itself and work with people important;
 • when working in unusual places, you are ready to look for creative solutions to include the community;
 • you are ready to curate and lead the creative process by 30th of October, 2020 together with the selected yard community;
 • you like the ideas of the Fluxus movement and you are open to surprises!

 

The programme of Fluxus Yard:

Artists + yard community = Fluxus Courtyard, space for creation and all the things unexpected

The aim of the artists participating in Fluxus Courtyard programme is to gather the local courtyard communities for co-creation process by the 30th of October, 2020. The artist should address the challenge(s) named by the community, encourage active community contribution and participation in art processes and create the final project (object, installation, performance, etc.). The artist is responsible for the creative and organizational activities of the selected yard, the organization of meetings, development of the co-creation process and implementation of the final result.

The project’s artistic idea must follow one or more of Fluxus’s principles: combining different disciplines;  Coincidence; adventure; DIY(do it yourself) culture and aesthetics; simplicity; ever-changing movement; blurring the boundary between art and life; moving away from everyday life and routine.

 

More about Fluxus Yards that are waiting for you here: 

 

How is it going to happen?

All artists that submitted their creative ideas for the yards (the form below) and clearly stated costs necessary for the implementation of the project will be evaluated by the committee that will consist of representatives of both the yard selected and Kaunas 2022. Each artist selected will have idea realization costs covered (artist’s salary + project costs).

 

Deadlines:

 • The call is open from 9th of March to 20th of April (inclusive);
 • Artists selected to participate in the project will be announced on 30th of April; 
 • Creators or artists launch in backyards on 7th of May;
 • The final creative projects are completed by 30th of October.

 

If you want to participate, fill in this questionnaire HERE.