Kvietimas dalyvauti „School of Knocking on Doors“ kursuose

Šį rugsėjį trijose Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkėse startuoja projektas „Building people“. Jo metu, bendradarbiaujant su miesto gyventojais, bus įgyvendinama eksperimentinė pasirinktų erdvių projektavimo programa.

Projekto vadovė – lenkų menininkė Iza Rutkowska, specializuojasi architektūros vystymo srityje, kurioje nepaprastai svarbi tarpasmeninių santykių stiprinimo dimensija. Socialinė integracija padės ne tik išplėtoti naujas viešąsias erdves, bet ir formuoti tokius socialinius ryšius, kurie nebūtų atsiradę, jei neegzistuotų bendras tikslas gerinti gyvenimo kokybės kasdienėje žmonių aplinkoje.

Menininkė dirbs kartu su komanda, suburta „School of Knocking on Doors“ kurso metu. Projektą koordinuos „Kauno 2022“ bendruomenių programos koordinatoriai. Jau vykdomas pirmasis etapas – priėmimas į pirmąją Kauno „School of Knocking on Doors“ sesiją.

 

Apie mokyklą:

„School of Knocking on Doors“ pagrindinis principas – nėra neįmanomų dalykų – mokymo programoje vyksta viskas – nuo poreikio laužyti įprastus veiklos modelius, iki stereotipų paneigimo bei naujos tarpdisciplininės kokybės įtvirtinimo praktikoje.

Ši mokykla – tai socialinis judėjimas bei keitimosi patirtimi idėja, realizuojama siekiant sukurti naują miesto erdvės planavimo kokybę. Mokykla, kuriai vadovauja Iza Rutkowska, auga eksponentiškai – kiekviena studentų grupė pabaigusi erdvės kūrimo procesą, kartu su tos erdvės naudotojais, tęsia pradėtas veiklas arba kuria naujus projektus, pagrįstus savo patirtimi ir per praktiką susiformavusiomis vertybėmis.

„School of Knocking on Doors“ skirta mokytis, kaip naudojantis meniniais metodais, inicijuoti ir vykdyti socialinius procesus, kurti erdves bendradarbiaujant su jos kasdieniais naudotojais. Studentų laukia dalyvaujamojo meno, architektūros ir eksperimentinio miesto planavimo paskaitos ir praktinė patirtis. Jie atliks performatyvų socialinį tyrimą ir formuos komandas, kurios sieks į dizaino procesus įtraukti vietinius gyventojus. Vėlesniame etape jie taps konkrečios vietos,  moderatoriais, susipažinusiais su miesto planais ir taisyklėmis, ši patirtis leis vystyti projektus, kylančius iš aktualių vietos bendruomenės poreikių.

 

Dalyviai:

Mokykla ieško studentų – sociologų, antropologų, dizainerių, architektų, kitų socialinių ir humanitarinių (bei meno krypties) mokslų sričių atstovų, kurie norėtų pritaikyti savo profesines žinias bendruomeniniame kontekste; kurie būtų pasiryžę atvirai bendradarbiauti ir tapti tarpdisciplininės komandos dalis. Komandą sudarys 15-20 asmenų.

Registracijos formahttps://forms.gle/JeknxJEoMvy89Yus5

Registracijos forma uždaroma rugsėjo 5 d.

Atrinkti į kursus dalyviai bus paskelbti rugsėjo 5 d. tinklalapyje www.visikaipvienas.eu , Fluxus Labas FB;  www.schoolofknockingondoors.com ir schoolofknockingondoors „Facebook“ paskyroje bei el. paštu.

Kursai vyks anglų kalba.

Kursai nemokami, grįsti Ivan‘o Irving‘o filosofija – dalyviai negauna pažymėjimų, jie nevertinami pažymiais ir taškais. Studentams suteikiama neįkainojama patirtis bei galimybė dirbti su bendraminčių grupe, su kuria gali ir ateityje vystyti panašaus pobūdžio projektus.

 

2019 m. mokymų grafikas

Rugsėjo 6–14 d.

  1. Paskaitos apie bendruomenių meną, eksperimentinę architektūrą ir miesto planavimą
  2. Dirbtuvės – pasiruošimas performatyviems socialiniams tyrimams

Spalio 1–6 d.

  1. Atliekami performatyvūs tyrimai pasirinktoje viešojoje erdvėje

2. Miesto žemėlapio sudarymas bendradarbiaujant su miesto gyventojais