The open call for artists to create the Fluxus Courtyard in Kaunas City and Kaunas District!

The open call for artists to create the Fluxus Courtyard in Kaunas City and Kaunas District!


The Kaunas 2022 community programme “We, the People” invites artists from various fields of art to immerse themselves into the process of CO-CREATION in the courtyards around Kaunas City and Kaunas District!

Fluxus Courtyard is looking for artists from various fields of art! Could this be you?

 • when creating, you find the process itself and work with people important;
 • whenworking in unusual places, you are ready to look for creative solutions to include the community;
 • you are ready to curate and lead the creative process for two months together alongwith the selected courtyard community;
 • you like the ideas of the Fluxus movement and you are open to new challenges and experiences.

 

More about Fluxus Courtyards that are waiting for you:


The programme of the Fluxus Courtyard:

Artists + courtyard community = Fluxus Courtyards, space for creation and all the things unexpected

The aim of the artists participating in the Fluxus Courtyard programme is to involve the local communities in co-creation by September 7, deal with the challenge(s) named by the community, encourage active contribution and participation in the community art processes and create the final project (object, installation, performance, etc.).

The artist is responsible for creative and organizational activities in the chosen courtyard, development of the co-creation process and the presentation of the final result.

How is it going to happen?

All artists that submitted their creative ideas for the courtyards will be evaluated by the committee that will consist of representatives of both – the selected courtyard community members and members ofKaunas 2022. Each selected artist will have idea realization costs covered (up to 4000 EUR).

Deadlines:

 • The call is open from May 15 to June 17 (inclusive);
 • Artists selected to participate in the project will be announced on June 26;
 • The final creative projects will be presented on September 7 during the Fluxus Festival.

If you want to participate, fill in this questionnaire HERE.


Atviras kvietimas menininkams kurti Kauno miesto ir Kauno rajono Fluxus kiemą!

Atviras kvietimas menininkams kurti Kauno miesto ir Kauno rajono Fluxus kiemą!


„Kaunas 2022“ bendruomenių programa „Visi kaip vienas“ kviečia įvairių sričių menininkus pasinerti į BENDRAKŪRYBOS procesą Kauno miesto ir Kauno rajono kiemuose!

„Fluxus kiemas“ ieško įvairių sričių menininkų! Ar tai tu?

 • kūryboje tau svarbu procesas ir darbas su žmonėmis;
 • esi pasiruošęs ieškoti kūrybinių sprendimų bendruomenės įtraukimui netradicinėse erdvėse;
 • esi pasiruošęs 2 mėnesius kuruoti ir vesti kūrybinį procesą drauge su pasirinkto kiemo bendruomene;
 • tau nesvetimos Fluxus judėjimo idėjos ir esi atviras netikėtumams!

 

Plačiau apie Fluxus kiemus, kurie jau laukia tavęs:

 


„Fluxus kiemas“ programa:

Menininkas + kiemo bendruomenė = Fluxus kiemas, erdvė kūrybai ir netikėtumams

„Fluxus kiemas“ programoje dalyvaujančių menininkų tikslas – iki rugsėjo 7 d. suburti vietos bendruomenes bendrai kūrybai, atliepti kiemo bendruomenės įvardintus iššūkius (ar iššūkį), skatinti aktyviai prisidėti ir dalyvauti meniniuose-bendruomeniniuose procesuose bei sukurti baigiamąjį produktą (objektą, instaliaciją, spektaklį ir t.t.).

Menininkas atsakingas už kūrybinį ir organizacinį darbą pasirinktame kieme, susitikimų organizavimą, bendrakūrybos proceso vystymą ir galutinio rezultato pristatymą.

Kaip viskas vyks?

Visi menininkai, pateikę savo kūrybines idėjas kiemams (užpildę žemiau esančią formą), bus vertinami komisijos, kurią sudarys pasirinkto kiemo atstovai bei Kaunas 2022 atstovai. Kiekvienam atrinktam menininkui bus padengiamos idėjos realizavimo išlaidos (4000 Eur).

Terminai

 • Kvietimas vyksta nuo gegužės 15 iki birželio 17 d. (imtinai);
 • Programoje dalyvausiantys atrinkti menininkai bus paskelbti birželio 26 d.
 • Galutiniai kūrybiniai projektai bus pristatomi rugsėjo 7 d. Fluxus festivalio metu.

Norintys dalyvauti menininkai, kviečiami užpildyti klausimyną ČIA.